Přeskoč na hlavní obsah

O organizaci

Rodinné centrum Studánka je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rodiny a láskyplných, tolerantních vztahů v ní. Je to místo, kde se mohou rodiče i děti realizovat, vzdělávat, rozvíjet své schopnosti a přitom trávit čas společně. Ve Studánce má každý možnost najít přátele, sdílet svoje radosti i starosti, příležitost ukázat, co umí, co v něm je. Dveře jsou tu otevřeny všem dobře smýšlejícím lidem bez ohledu na pohlaví a sociální zařazení.

Co Studánka nabízí?

Kdo za tím vším stojí?

Studánka kombinuje nadšení dobrovolníků se zkušenostmi a odbornými znalostmi zaměstnanců. Z řad dobrovolníků jsou lektorky pravidelných kroužků, služební maminky a pomocníci na akcích.

Organizačně je Rodinné centrum Studánka spolek. Jeho nejvyšším orgánem je Členská schůze. Ta se schází nejméně 1x ročně a může rozhodnout o všech věcech, které se týkají spolku.

Výkonným orgánem spolku je Rada. Rada je tříčlenná a její členové jsou voleni členskou schůzí na dva roky. Po svém zvolení členové rady vyberou ze svého středu předsedu. Rada se stará o běžný chod spolku, včetně přijímání nových členů. Při své činnosti je rada vázána rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem.

Kontrolním orgánem spolku je Revizor. Ten je volen členskou schůzí na dobu dvou let. Kontroluje hospodaření spolku a dodržování zákona a usnesení členské schůze při činnosti ostatních orgánů spolku. Má právo nahlížet do všech dokladů spolku. Všechny tyto funkce jsou dobrovolnické.

V současné době jsou členy rady:

Revizory jsou:

  • Lenka Knechtová
  • Mgr. Zuzana Kurdiovská

RC Studánka ovlivňuje dění ve společnosti

Studánka je členem Sítě pro rodinu, z.s. (dříve Sítě Mateřských center) a držitelem titulu „Společnost přátelská rodině“. Město Tišnov je i díky našemu přispění držitelem celostátního ocenění „Obec přátelská rodině 2009“. Jsme členy Místní akční skupiny Brána Vysočiny a podílíme na MAP (místním akčním plánování) rozvoje vzdělávání Tišnovska. Díky tomu máme možnost ovlivňovat služby pro rodiny a vnímání rodičovství ve společnosti na obecní, regionální, krajské i celonárodní úrovni.

Studánka je také součástí skupiny „tišnovských neziskovek“, které společně vymýšlejí projekty pro zlepšení života v Tišnově. Tak vznikla malované betonové plochy u MŠ Horova Na Paloučku a na sídlišti Pod Květnicí. Nejvýraznějším společným počinem jsou tišnovské vratné kelímky. Ty můžete „potkat“ v některých tišnovských institucích a díky naší úspěšné účasti v participativním rozpočtu města Tišnova v roce 2021 jsou vratné kelímky od léta 2022 na tišnovském koupališti. Půjčit si kelímky na veřejné akce konané na Tišnovsku je možno přes MAS Brána Vysočiny.

Výroční zprávy o činnosti RC Studánka

Výroční zpráva 2019 (1783 kB)

Výroční zpráva 2020 (2115 kB)

Výroční zpráva 2021 (1483 kB)

Výroční zpráva 2022 (1887 kB)

Co o Studánce říkají návštěvníci?

„Se Studánkou jsem se potkala na mateřské a rodičovské dovolené. Studánce moc vděčím za to, že jsem se i na MD a RD mohla realizovat, vzdělávat se na mnoha zajímavých kurzech a přednáškách, které Studánka organizovala a v neposlední řadě jsem se zde potkala s mnoha báječnými ženami se kterými se přátelíme dodnes :-)“

Lenka B. , Tišnov

„Líbí se mi moc spolupráce a ochota maminek něco spolu tvořit, budovat, starat se, pomáhat si a i navzájem se podpořit. Syn má moc rád hernu, moc pěkné prostřetí a skvělá vybavenost jak pro děti tak maminky.“

Jana K. , Tišnov

„Studánka mi dala prostor pro seberealizaci a možnost rozvíjet své vědomosti a dovednosti i během rodičovské dovolené.“

Veronika F., Brno

„Studánka mě doprovází mým rodičovským životem, nejvíce úžasná lektorka Marťa Šaclová, nejdříve na těhu cvičení a předporodním kurzu, následně po porodě s dcerou na baby masáži a později na Broučcích. Vždy se sejde příjemná skupinka lidí :-)“

Eva M., Tišnov

„Práce ve Studánce mě naplňuje a těší, je to skvělé a útulné místo pro rodiče s dětmi.“

Tereza J.,

„Studánku jsem objevila už při prvním těhotenství a doslova mi přirostla k srdci. To, co mi dala, se nedá popsat jednou větou. Předně jsem tam poznala spoustu nových různorodých lidí. Dala mi možnost osobního rozvoje díky čemuž jsem změnila i svoje postoje k věcem – zejména k výchově mých dětí, k nemocem atd. Možnost sdílet svoje radosti ale i starosti spojené s výchovou dětí, příležitost ukázat, co umím, co ve mě je. Je toho mnohem víc… No prostě a jednoduše, kde jinde (s)trávit rodičovskou dovolenou než ve Studánce? I dnes, když přijdu do Studánky, mě vždy přivítají milé a usměvavé tváře!!! JEN TAK DÁL!“

Sylva V., Tišnov

„Studánka mi dala spoustu hezkých chvil i kamarádek pro mě i mé děti.“

Zuzana K., Tišnov

„Studánka je pro mne a mého syna místo, kam se moc rádi vracíme, oba dva si tady totiž přijdeme na své :)“

Mirka B., Chudčice

„Studánka je pro mě příjemné prostředí, kde se mohu setkávat s úžasnými lidmi. Děkuji.“

Tereza S., Drásov

„To co pro mě Studánka znamená a to jak mi v mateřství pomohla, se jednou větou popsat nedá. Nejlépe bych to přirovnala k záchrannému kruhu – když jsem najednou byla vhozena do role mateřství, a ač jsem si myslela, že připravena, tak absolutně nepřipravená! Tápala jsem, nevěděla jsem si rady, ale pro mou osobu – společensky závislou, přišel největší „šok“, a to v podobě sociální izolace. V ten okamžik pro mě byla Studánka jako světlo na konci tunelu, kde mě opravdu s otevřenou náručí vítaly usměvavé tváře zapálenců, kteří tento „ostrov“ pro rodiče na rodičovské „dovolené“ zabezpečují a udržují v jeho skvělé kondici! Asi nejlepší na tom je, že se člověk může zapojit jakkoliv chce. Pokud Vám to tak vyhovuje, tak jako pouhý „uživatel“ nepřeberného množství nádherných kroužků, akcí, kurzů, seminářů nejen pro dětičky, ale i pro jejich rodiče… a máte-li chuť jsou Vám dveře otevřeny a můžete se jakkoliv zapojit přispěním své účasti do chodu rodinného centra! Vše perfektně uzpůsobeno tak, abyste tu mohli pohodlně přebývat i s Vaší ratolestí. Ve Studánce si opravdu může najít každý to své, a dveře jsou tu otevřeny pro každého dobře smýšlejícího rodiče s dětmi bez ohledu na jeho pohlaví a sociální zařazení… Z tohoto důvodu, ač dávno po rodičovské, na Studánku nemohu zapomenout a hledám každou možnost ( i když už jich mám nuzně), jak se tam opět vrátit a nadechnout se zase té, pro mě té nádherné „Studánkovské atmosféry“! Nikdy asi dostatečně nebude v mých silách poděkovat za to, že jsem do této komunity byla tak vřele přijatá, mohla se zapojit v monotónních dnech na rodičovské „dovolené“, ale hlavně si tam užít skvělý čas se svou dcerou, která se mohla začít učit a zvykat si na společnosti ostatních dětí už od uplného miminka!“

Helena S., Litava

Zpět na začátek