Přeskoč na hlavní obsah

Prohlášení o přístupnosti webu

Rodinné centrum Studánka, z.s. se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://www.studanka-tisnov.cz/

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nepřiměřené zátěže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

a) z důvodu nepřiměřené zátěže;

  • Video zveřejněné na webu neobsahuje ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1). Uvedení tohoto nedostatku do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě představovalo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona 99/2019 Sb.).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Datum poslední aktualizace: 1.3.2021

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Mgr. Michaelou Vrankovou.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

I přes naši veškerou péči je možné, že se na webu vyskytne nějaká technická chyba. Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, můžete psát na adresu: michaela@vrankova.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Rodinné centrum Studánka, z.s.
Riegrova 318, Tišnov 666 01

email: info@studanka-tisnov.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz

Zpět na začátek