Lidé ve Studánce

Lidé v kanceláři

Katka Hromčíková
manažerka centra a DS Potůček
statutární zástupkyně
Soňa Kappelová
statutární zástupkyně
Martina Šaclová
odborná pracovnice
statutární zástupkyně
lektorka Pohlazení, cvičení pro ženy

Vedoucí kroužků

default people picture
lektorka Mladších kulíšků
služební maminka
Jana Kachlíková
lektorka Starších kulíšků
služební maminka
lektorka Kulíšků starších
Martina Šaclová
odborná pracovnice
statutární zástupkyně
lektorka Pohlazení, cvičení pro ženy
Iva Šikulová
lektorka Mladších kulíšků
lektorka Nelezoucích broučků
služební maminka
lektorka Broučků lezoucích
služební maminka
Myroslava Vyplašilová
logopedka
lektorka Zpívánek
lektorka Trsálků a Dráčků

Odborní lektoři

lektorka Předporodní přípravy
Martina Šaclová
odborná pracovnice
statutární zástupkyně
lektorka Pohlazení, cvičení pro ženy
Myroslava Vyplašilová
logopedka
lektorka Zpívánek
lektorka Trsálků a Dráčků

Lidé v Jezírku

Blanka Mahelová
koordinátorka hlídání v Jezírku

Lidé v Potůčku

Markéta Bulvová
pečovatelka DS Potůček
Ivana Cimrmanová
pečovatelka DS Potůček
Katka Hromčíková
manažerka centra a DS Potůček
statutární zástupkyně
Šárka Ondráčková
vedoucí pečovatelka DS Potůček
Eliška Vecheta
školnice v DS Potůček