Lidé ve Studánce

Lidé v kanceláři

Katka Hromčíková
manažerka centra a DS Potůček
statutární zástupkyně
Soňa Kappelová
statutární zástupkyně
Martina Šaclová
odborná pracovnice
statutární zástupkyně
lektorka Pohlazení, cvičení pro ženy

Vedoucí kroužků

Lektorka Mladších kulíšků
default people picture
lektorka Starších kulíšků
lektorka Lezoucích broučků
Martina Šaclová
odborná pracovnice
statutární zástupkyně
lektorka Pohlazení, cvičení pro ženy
Iva Šikulová
lektorka Starších kulíšků
lektorka Mladších kulíšků
služební maminka

Odborní lektoři

lektorka Předporodní přípravy
Martina Šaclová
odborná pracovnice
statutární zástupkyně
lektorka Pohlazení, cvičení pro ženy

Lidé v Jezírku

Blanka Mahelová
koordinátorka hlídání v Jezírku

Lidé v Potůčku

Markéta Bulvová
pečovatelka DS Potůček
pečovatelka v DS Potůček
Katka Hromčíková
manažerka centra a DS Potůček
statutární zástupkyně
pečovatelka v DS Potůček
školnice v DS Potůček
Šárka Ondráčková
vedoucí pečovatelka DS Potůček