Přeskoč na hlavní obsah

Dětská skupina Jezírko

Přihlašování na školní rok 2023/24

Kapacita je momentálně naplněna. Může se stát, že v průběhu školního roku některé dítě přestoupí do mateřské školy. Proto pokud byste měli o docházku Vašeho dítěte do Jezírka zájem kontaktujte koordinátorku hlídání paní Blanku Mahelovou (jezirkods@studanka-tisnov.cz, 775 050 558).

Přihlašování na školní rok 2024/2025

Přihlašování bylo zahájeno 8. 1. 2024. Přijímáme děti podle pořadí podaných přihlášek až do naplnění naší kapacity, proto neváhejte s přihlášením. Pokud máte o docházku vašeho dítěte zájem, vyplňte přihlášku (PDF) a kontaktujte koordinátorku hlídání paní Blanku Mahelovou (jezirkods@studanka-tisnov.cz, 775 050 558). Informovat rodiče o tom, zda bylo jejich dítě přijato, budeme v druhé polovině června (teprve poté, až budou ukončena přijímací řízení do školek v Tišnově a okolí a také do Dětské skupiny Potůček).

Co Jezírko nabízí Vám a Vašim dětem

Jezírko je zařízení školkového typu pro děti od 2 do 4 let, které Rodinné centrum Studánka provozuje již od roku 2012. Do září 2022 bylo provozováno na základě vázané živnosti „Péče o děti do tří let věku v denním režimu“, od září 2022 je dětskou skupinou. Dětská skupina Jezírko je řádně registrována Ministerstvem práce a sociálních věci v evidenci dětských skupin. Je provozována v souladu se zákonem 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. a vyhláškou č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Nabízíme péči s pravidelným denním programem a aktivitami vedoucími k rozvoji dětí po všech stránkách. Pro děti jsou předem připraveny věku přiměřené aktivity (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické). K dispozici je kromě třídy také uzavřené dětské hřiště a tělocvična.

Přijímáme děti bez ohledu na trvalé bydliště, překážkou také není, že děti ještě nosí pleny, či používají dudlík na spaní.

Při práci s dětmi klademe důraz na individuální přístup, známé, bezpečné a laskavé prostředí. Jezírkovou „normou“ je 1 pečovatelka na 5 dětí. Vycházíme z principů Školy lásky v rodině a zařazujeme prvky Montessori pedagogiky.

Naším cílem je co nejvíce vyjít vstříc poptávce rodičů a zajistit flexibilní péči o jejich děti. Můžete proto přihlásit děti na každodenní, pravidelnou (např. 2 nebo 3 dny v týdnu), nepravidelnou, nebo též polodenní docházku.

Snažíme se, aby adaptace Vašeho dítěte u nás v Jezírku proběhla co nejlépe. Proto vítáme, pokud před „řádným“ nástupem chodíte s dítětem tzv. “na zvykačku“. Její podobu si domluvte individuálně s paní Mahelovou podle Vašich možností a potřeb Vás a Vašeho dítěte.

Po domluvě je možné přijmout i děti mladší 2 let. Podmínkou je individuální péče (viz ceník níže).

Provozní doba a stravování

Provoz, včetně stravy (oběd + 2 svačiny, pitný režim), je zajištěn každý všední den včetně prázdnin od 7:00 do 16:00.

příspěvek na stravu:

  • 65 Kč/ den (svačina 10 Kč, oběd 45 Kč, svačina 10 Kč, pitný režim)
  • 55 Kč/ polodenní strava

Ceník Jezírka pro školní rok 2024/2025

Cena za péči o dítě v Jezírku se skládá z „příspěvku na péči hrazeného rodičem“ a z „příspěvku na stravu“ (viz výše). Oba příspěvky jsou splatné do 25. dne předchozího měsíce. Příspěvek na péči NENÍ možno od roku 2024 uplatnit jako slevu na dani podle ustanovení § 38l, odst. 2, písm. f) zákona č. 586/1992 Sb.

Při přijetí dítěte do Jezírka se ještě platí jednorázový „administrativní a provozní poplatek“ ve výši 500 Kč.

Výše „Příspěvku na péči hrazeného rodičem“

DocházkaPolodenníCelodenní
7 – 127 – 16
Děti starší 2 let
pravidelně 5 dní v týdnu3 400 Kč/ měsíc4 500 Kč/ měsíc
pravidelně 4 dny v týdnu2 800 Kč/ měsíc3 800 Kč/ měsíc
pravidelně 3 dny v týdnu2 200 Kč/ měsíc3 100 Kč/ měsíc
pravidelně 2 dny v týdnu1 600 Kč/ měsíc2 400 Kč/ měsíc
pravidelně 1 den v týdnu1 100 Kč/ měsíc1 700 Kč/ měsíc
nepravidelná docházka500 Kč/ den700 Kč/ den
Individuální péče v Jezírku
dítě starší než 18 měsíců700 Kč/ den1 000 Kč/ den
dítě mladší než 18 měsíců900 Kč/ den1 300 Kč/ den

Individuální péče – dítě má pro sebe ve třídě jednu pečovatelku, která se stará pouze o něj. Pro děti mladší 2 let je automatická, pro děti okolo dvou let dle individuální potřeby každého dítěte.

Kdo o Vaše děti v Jezírku pečuje

O vaše děti pečuje stálý tým zkušených certifikovaných pečovatelek

Koordinátorka hlídání a hlavní pečovatelka: Blanka Mahelová (dětská sestra)

Další pečovatelky  – Dana Vrabcová, Stanislava Hromčíková, Nela Pospíšilová, Denisa Mičánková (absolventky státní zkoušky „Chůva pro děti v dětské skupině“ případně střední pedagogické školy)

Lidé v Jezírku

Blanka Mahelová
koordinátorka hlídání v Jezírku

Jídelníček

Zpět na začátek