Přeskoč na hlavní obsah

Psychologické poradenství

Rodinné centrum Studánka poskytuje odborné psychologické poradenství klientům v obtížné osobní, vztahové či rodinné situaci. Klademe důraz zejména na časovou dostupnost a stabilní, důvěrné a rodinné prostředí centra. Se svými problémy se můžete obrátit na psycholožku Mgr. Hanu Pelčákovou Kubecovou Cílem je poskytovat včasnou psychologickou pomoc široké veřejnosti. Zaměřujeme se proto na prvotní řešení problému (během max. pěti setkání). V případě potřeby dlouhodobé péče nasměrujeme klienty ke vhodnému odborníkovi. Psychologické poradenství je spolufinancováno z dotace města Tišnova („Projekt psychologické podpory pro rodiny“), proto ho můžeme nabízet za symbolickou cenu. Za podporu děkujeme.

Psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, lektorka Školy lásky v rodině, Alpha nursing – poradkyně a Gestalt terapeutka, nabízí poradenství a psychoterapeutickou pomoc při osobních potížích (nespokojenost sám se sebou, vyčerpanost, nespavost, nervozita, problémy v komunikaci), partnerských problémech (komunikační bloky, nedůvěra, žárlivost), rodinných problémech (soužití s novorozencem, péče o děti, výchova, problémové děti, předškolní příprava), náročných životních situacích (rozvod, úmrtí blízké osoby) a úzkostných či depresivních stavech. Poradenství probíhá formou individuálního, párového, popř. rodinného poradenství, ve dnech pondělí a středa.

Na konzultace je nutné se objednat přes rezervační systém RC Studánka v záložce Odborné poradenství. Rezervace se otevírají automaticky měsíc před termínem konání. Cena za konzultaci (50 minut) je 100 Kč. Více informací získáte e-mailem h.kubecova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 736 607 320, případně na info@studanka-tisnov.cz nebo na tel. 777 706 721.

Zpět na začátek