Přeskoč na hlavní obsah

Psychologické poradenství

Rodinné centrum Studánka poskytuje odborné psychologické poradenství klientům v obtížné osobní, vztahové či rodinné situaci. Klademe důraz zejména na časovou dostupnost a stabilní, důvěrné a rodinné prostředí centra. Se svými problémy se můžete obrátit na psycholožky Mgr. Hanu Pelčákovou Kubecovou nebo Mgr. Kateřinu Žalčíkovou. Cílem je poskytovat včasnou psychologickou pomoc široké veřejnosti. Zaměřujeme se proto na prvotní řešení problému (během max. pěti setkání). V případě potřeby dlouhodobé péče nasměrujeme klienty ke vhodnému odborníkovi. Psychologické poradenství je spolufinancováno z dotace města Tišnova („Projekt psychologické podpory pro rodiny“), proto ho můžeme nabízet za symbolickou cenu. Za podporu děkujeme.

Psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, lektorka Školy lásky v rodině, Alpha nursing – poradkyně a Gestalt terapeutka, nabízí poradenství a psychoterapeutickou pomoc při osobních potížích (nespokojenost sám se sebou, vyčerpanost, nespavost, nervozita, problémy v komunikaci), partnerských problémech (komunikační bloky, nedůvěra, žárlivost), rodinných problémech (soužití s novorozencem, péče o děti, výchova, problémové děti, předškolní příprava), náročných životních situacích (rozvod, úmrtí blízké osoby) a úzkostných či depresivních stavech. Poradenství probíhá formou individuálního, párového, popř. rodinného poradenství, ve dnech pondělí a středa.

Na konzultace je nutné se objednat přes rezervační systém RC Studánka v záložce Odborné poradenství (bude dostupné od 1. září 2022). Rezervace se otevírají automaticky měsíc před termínem konání. Cena za konzultaci (50 minut) je 100 Kč. Více informací získáte e-mailem h.kubecova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 736 607 320, případně na studanka.tisnov@gmail.com nebo na tel. 777 706 721.

Psycholožka Mgr. Kateřina Žalčíková nabízí klientům podporu a provázení v obtížných životních situacích a pomáhá jim porozumět svým myšlenkám, pocitům a jednání. Bude vám nápomocná v případě, že se cítíte bezradní, bojujete s nepříjemnými duševními stavy nebo řešíte vztahové či výchovné problémy. Podpoří vás na vaší cestě těhotenstvím a mateřstvím, která může být psychicky velmi náročná. Pomůže vám s nácvikem jednoduchých relaxací a zvědoměním emocí prostřednictvím metody Mindfulness. Poradenství je možné v českém i anglickém jazyce a v případě, kdy nejde zajistit hlídání, může proběhnout i za přítomnosti dětí.

Konzultace bude možné si domluvit od března 2023 přes e-mail- studanka.zalcikova@gmail.com. Cena za konzultaci (50 minut) je 100 Kč.

Zpět na začátek