Přeskoč na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

Správce osobních údajů

Rodinné centrum Studánka, z.s., Riegrova 318, Tišnov
zastoupené statutárním zástupcem organizace
IČO: 26659042

Kontaktní údaje správce (statutární zástupce organizace)

Mgr. Kateřina Hromčíková
E-mail: info@studanka-tisnov.cz

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

 1. Rodinné centrum Studánka, z.s. sbírá a zpracovává osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců za účelem plnění legislativních povinností, které jsou dány zejména zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
 2. Rodinné centrum Studánka, z.s. sbírá a zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy, nebo za účelem uzavření smlouvy. Jedná se o osobní údaje umožňující identifikaci smluvních stran, platební údaje a další údaje související s předmětem smlouvy a druhem plnění.
 3. Rodinné centrum Studánka, z.s. sbírá a zpracovává osobní údaje návštěvníků na základě oprávněného zájmu správce, a to za účelem zajištění aktivit centra. Jedná se o osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon a bydliště), které jsou využívány pro komunikaci mezi Rodinným centrem a jeho návštěvníky, při organizaci a realizaci kroužků, kurzů, seminářů a dalších aktivit centra a k zajištění provozu knihovny. Při organizaci a realizaci příměstských táborů jsou navíc sbírány a zpracovávány údaje o zdravotním stavu dítěte a o jeho návycích.
 4. Rodinné centrum Studánka, z.s. sbírá a zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu. Jedná se o využití foto a video dokumentace k propagaci činnosti centra a o zasílání aktualit a novinek. Udělení souhlasu je dobrovolné a svobodné. Subjekt údajů (návštěvník centra) může udělený souhlas odvolat prostřednictvím e-mailu info@studanka-tisnov.cz

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje svěřené Rodinnému centru Studánka, z.s. jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Osobní údaje jsou likvidovány poté, co dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby Rodinného centra Studánka, z.s., případně po skončení lhůty povinného uchovávání dokumentů vyplývající ze zákona nebo z podmínek poskytnutí dotace.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům, tedy na informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a proč
 • na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné
 • na výmaz zpracovávaných osobních údajů
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • na přenositelnost údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem
 • kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Pokud chcete uplatnit své právo na změnu, omezení zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, kontaktujte Rodinné centrum Studánka, z.s. prostřednictvím e-mailu info@studanka-tisnov.cz

Vaše žádost bude zpracována v zákonné lhůtě 30 dnů.

Pravidla zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

Zpět na začátek