Dětská skupina Potůček

logo EU ESF OPZ a logo MAS Brána Vysočiny

logo dětská skupina Potůček

 

Potůček je dětská skupina určená pro tišnovské děti ve věku 2 – 4 roky, které se z kapacitních důvodů nedostaly do MŠ (tzn. přednostně jsou přijímány děti, které neúspěšně prošly výběrovým řízením do tišnovských MŠ). Kapacita dětské skupiny je 23 míst.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 

O Potůčku

Dětská skupina Potůček je provozována v souladu se zákonem 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. a je řádně registrována Ministerstvem práce a sociálních věci v registru dětských skupin.

Provozovatelem a zřizovatelem dětské skupiny je Rodinné centrum Studánka, které má zkušenosti s péčí o děti od 2 let již od roku 2012. Potůček zahájil svoji činnost 3. 9. 2018 a sídlí na ulici Květnická č. 821 (v budově bývalé kliniky Logo a ještě dříve „staré“ Studánky). Prostor zrekonstruovalo město Tišnov, poskytuje jej dětské skupině za symbolické nájemné a hradí též náklady na energie. Provoz (osobní náklady a vybavení) dětské skupiny je financován díky dotaci MAS Brána Vysočiny. Náklady na zajištění stravy jsou hrazeny rodiči.

Otevřeno je každý všední den včetně prázdnin 7:00 – 16:00Celodenní strava je zajištěna dovozem obědů z MŠ U Humpolky, svačinky jsou připravovány v Potůčku. Děti mají k dispozici dvě z části propojené místnosti a oplocené  venkovní hřiště. Pečují o ně tři kvalifikované pečovatelky, dále zde pracuje školnice (stará se o přípravu svačinek, výdej obědů a o úklid).

Při práci s dětmi vycházíme z principů, které uplatňujeme v celé svojí činnosti – individuální přístup k dětem, bezpečné a laskavé prostředí. Pečovatelky pro děti připravují aktivity přiměřené jejich věku (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické), které jsou tématicky propojeny týdenním a měsíčním výchovným plánem. V Potůčku nabízíme dětem i montessori pomůcky a uplatňujeme prvky tohoto pedagogicko-výchovného směru.

Za pobyt dítěte v Potůčku rodiče hradí „příspěvek na stravovací služby“ ve výši 1 500 Kč měsíčně (tato částka se při nepřítomnosti dítěte nevrací a nebude ji možno odečítat z daně z příjmu – jedná se o příspěvek na zajištění stavy a nikoli o „školkovné“).

Kromě celotýdenní docházky umožňujeme i docházku na 2 nebo 3 dny v týdnu. V tomto případě výše příspěvku činí měsíčně 1 200 Kč (zvolení tohoto typu docházky nemá vliv na pořadí v přijímacím řízení).

Případné dotazy ráda zodpoví manažerka dětské skupiny Mgr. Kateřina Hromčíková,  kontaktovat ji můžete na studanka.potucek@gmail.com nebo na 777 706 723.

 

Lidé v Potůčku

Markéta Bulvová
pečovatelka DS Potůček
pečovatelka v DS Potůček
Katka Hromčíková
manažerka centra a DS Potůček
statutární zástupkyně
pečovatelka v DS Potůček
školnice v DS Potůček
Šárka Ondráčková
vedoucí pečovatelka DS Potůček