Přeskoč na hlavní obsah

Speciálně pedagogické poradenství

Rodinám s dětmi, které mají speciální potřeby, nabízí podporu a pomoc Mgr. Hana Jeřábková, speciální pedagožka, logopedka a sociální pracovnice. Věnuje se individuální přípravě předškoláků a mladších školáků při rozvoji školních dovedností, včetně odborného vedení rodičů, kteří budou doma s dítětem pracovat. Zaměřuje se na rozvoj grafomotoriky, dále na rozvoj dílčích funkcí při nápravách specifických poruch učení, na podporu pozornosti, rozvoj řečových a komunikačních dovedností a poskytuje při tom rodičům také psychickou podporu. Rodiče se na ni mohou obrátit také při řešení školních potíží a nezdarů dětí, kdy může pomoci při poruchách chování a učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha pozornosti, hyperaktivita).

Je možné využít také dlouhodobější spolupráci v rámci programu MAXÍK (stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházko) nebo programu KUPOZ (program pro rozvoj pozornosti a soustředění, pro děti 8-12 let).

Na konzultace, které probíhají ve čtvrtek odpoledne, je nutné se objednat přes rezervační systém RC Studánka v záložce Odborné poradenství (bude dostupné od 1. září 2022). Rezervace se otevírají automaticky měsíc před termínem konání. Cena za konzultaci (50 minut) je 200 Kč. Více informací získáte e-mailem h.diblikova@seznam.cz nebo na tel. 737 884 413, případně na info@studanka-tisnov.cz nebo na tel. 777 706 721.

Zpět na začátek