Mgr. Kateřina Žalčíková

„Loď je nejbezpečnější v přístavu, ale kvůli tomu se lodě nestavějí.“

Pozice ve Studánce

statutární zástupkyně
lektorka Trsálků a Dráčků

Co mám ve Studánce na starosti:

program pro rodiče a děti s ADHD Dráčci

S čím se na mě návštěvníci Studánky mohou obrace:

s dotazy ohledně Dráčků

Tvoje kvalifikace pro práci s dětmi – vzdělání/absolvované kurzy:

  • magisterské studium Psychologie na FSS MUNI
  • kurz pedagog volného času
  • kurz první pomoci od Červeného kříže

Zkušenosti s dětmi jsem získala …

  • jako vedoucí dětského oddílu BRĎO
  • jako trenérka tanečních kroužků v ČR i v Anglii
  • jako asistentka pedagoga na ZŠ
  • na odborných praxích během mého studia psychologie
  • jako máma dcery Beáty