Lidé ve Studánce

lektorka Předporodní přípravy
Markéta Bulvová
pečovatelka DS Potůček
Ivana Cimrmanová
pečovatelka DS Potůček
default people picture
lektorka Mladších kulíšků
služební maminka
Katka Hromčíková
manažerka centra a DS Potůček
statutární zástupkyně
default people picture
lektorka Starších kulíšků
Jana Kachlíková
lektorka Starších kulíšků
služební maminka
Soňa Kappelová
statutární zástupkyně
Blanka Mahelová
koordinátorka hlídání v Jezírku
lektorka Kulíšků starších
Šárka Ondráčková
vedoucí pečovatelka DS Potůček
Martina Šaclová
odborná pracovnice
statutární zástupkyně
lektorka Pohlazení, cvičení pro ženy
Iva Šikulová
lektorka Mladších kulíšků
lektorka Nelezoucích broučků
služební maminka
lektorka Broučků lezoucích
služební maminka
Myroslava Vyplašilová
logopedka
lektorka Zpívánek
lektorka Trsálků a Dráčků