Lidé ve Studánce

Markéta Bulvová
pečovatelka DS Potůček
Ivana Cimrmanová
pečovatelka DS Potůček
Katka Hromčíková
manažerka centra a DS Potůček
statutární zástupkyně
lektorka Starších kulíšků a Šikulků
Jana Kachlíková
lektorka Mladších kulíšků
Služební maminka v herně, tělocvičně
Soňa Kappelová
odborná pracovnice
statutární zástupkyně
Linda Kovačičová
lektorka Lezoucích Broučků
Blanka Mahelová
Koordinátorka hlídání v Jezírku
Šárka Ondráčková
vedoucí pečovatelka DS Potůček
Monika Pokorná
lektorka Mladších kulíšků
Martina Šaclová
odborná pracovnice
statutární zástupkyně
lektorka Šikulků a Pohlazení
Iva Šikulová
lektorka Nelezoucích Broučků
Eliška Vecheta
školnice v DS Potůček
Myroslava Vyplašilová
logopedka
lektorka Zpívánek