Přeskoč na hlavní obsah

Mgr. Hana Jeřábková

Existují 2 způsoby, jak být šťastný: změnit svou situaci nebo svůj způsob myšlení.

Pozice ve Studánce

odborné rodinné poradenství

Co mám ve Studánce na starosti:

odborné rodinné poradenství

Moje kvalifikace – vzdělání/absolvované kurzy:

 • magisterské studium Speciální pedagogiky (PedF UK) – zaměření: speciálně pedagogické poradenství, logopedie – surdopedie
 • výcvik Systemická práce s párem a rodinou (ISZ – MC)
 • kurz Trauma v rodině
 • kurz Principy terapeutického rodičovství
 • kurz Práce s dítětem s narušenou vztahovou vazbou
 • kurz Základy práce se vztekem u dětí a dospívajících
 • program KUPOZ, program Maxík – akreditovaný lektor
 • kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku
 • kurz Rozvoj grafomotoriky u dítěte předškolního věku

Zkušenosti s dětmi jsem získala…

 • jako sociální pracovnice při práci s pěstounskými a osvojitelskými rodinami
 • jako sociální pracovnice SAS pro rodiny s dětmi
 • jako logopedka na soukromé logopedické klinice
 • jako speciální pedagožka
 • jako dlouholetý táborový vedoucí
 • jako máma dvou dětí


Zpět na začátek