Přeskoč na hlavní obsah

Sebevědomě k novým příležitostem (nejen) v pracovním životě

Úterý 25. 1. 2022 16:30-19:30

Mateřství a rodičovství nás změní. S příchodem dětí do rodiny žádný rodič nezůstává stejný, mění se jeho priority, hodnoty, potřeby a motivace. Na mateřské a rodičovské dovolené se zároveň naučíme spoustu nového, posuneme se v životě do nové etapy. Všechno toto ovlivní náš další život, včetně profesního. Chci resp. mohu se vrátit do stejné práce a na stejnou pozici nebo cítím/musím hledat jinde, jiné místo či jiný obor? Nebo chci pracovat na vlastní noze? Jak sladím rodinný a pracovní život?

Kvalitním zmapováním vlastních zdrojů a jejich propojením s externími podmínkami resp. propojení toho, co chci, s tím, co můžu, máme šanci vidět reálné možnosti pro svou (budoucí) seberealizaci v práci. A to bude cílem našich tří společných setkání.

1. setkání: Mapování kompetencí aneb já v kontextu 21. století

Kdy: 25. 1. 2022 od 16:30 – 19:30

Tématem setkání bude mapování vlastních kompetencí, silných stránek a talentů. Co mi jde, co umím, co už mám za sebou a na čem chci postavit svůj budoucí (pracovní) život? A zároveň si pojmenuji, jaké jsou mé limity či rizika. Náplní tohoto setkání budou prakticky zaměřené aktivity na sebepoznání, sebezkušenost a sebereflexi i naše vzájemné sdílení zkušeností s cílem posílit své sebevědomí a objevit své (budoucí) možnosti.

2. setkání: Sebereflexe a sebeprezentace aneb znám svůj příběh a umím ho vyprávět

Kdy: 15. 2. 2022 od 16:30 – 19:30

Navážeme na první setkání a ještě více vytěžíme ze sebereflexe i z cenných zpětných vazeb od ostatních. Do mozaiky sebepoznání a plánování „jak a kam po rodičovské dovolené“ zasadíme i některé diagnostické nástroje – kariérové dotazníky a testy. To vše nás nakonec podpoří ve vlastní sebeprezentaci např. pro networking (síťování) nebo pohovor.

3. setkákání: Realita světa práce aneb pracuji se změnou a jsem flexibilní

Kdy: 1. 3. 2022 od 16:30 – 19:30

Společnost a tím i trh práce se mění (vlivem pandemie či jiných krizí, ve snaze o udržitelný vývoj aj.) a měnit se dále bude. Které profese jsou a budou žádané, které a jak se naopak budou měnit či zaniknou? Jak se nenechat změnami vyděsit, ale vnímat je jako příležitost? A když se nám naskytne vhodná pracovní příležitost, jak ji chytnout „za pačesy“?

Proto si na třetím setkání posvítíme na aktuální trendy i vývoj na trhu práce, včetně zásad psaní životopisu a přípravy na přijímací pohovor. Z posledního skupinového setkání odejdete s vlastním Akčním plánem tj. konkrétními kroky a termíny, jak dosáhnout svého cíle či snu.   

Na skupinová setkání bude možnost v případě zájmu navázat individuálními konzultacemi, kde Vám lektorka vytvoří bezpečný prostor pro hlubší sebepoznání či pro hledání možností Vašeho uplatnění na trhu práce.  Bude Vás podporovat v naplňování příp. aktualizování Vašeho Akčního plánu. Podle zájmu Vám pomůže vyladit životopis, připravit se na přijímací pohovor, příp. zpracovat si své profesní portfolio.

Kde: Rodinné centrum Studánka, Riegrova 318, Tišnov

Cena: 800 Kč za celý cyklus. Rezervace nutná přes rezervační systém v sekci Přednášky a semináře. Více informací na studanka.tisnov@gmail.com nebo na tel. 777 706 723.

Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová – kariérní poradkyně, odborná konzultantka JCMM Brno a držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018.

Aktivity projektu „Studánka posiluje vztahy a stabilitu v rodině“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (MPSV).

Plakát akce: Sebevědomě k novým příležitostem (nejen) v pracovním životě
Zpět na začátek