péče o děti Jezírko

Jídelníček 8.4. – 12.4. 2019

Jídelníček 15.4. – 18.4. 2019

 

  

 

 

Péče o malé děti při RC Studánka ve třídě Jezírko

 

Kapacita Jezírka je pro školní rok 2018/2019 naplněna. Přijímáme však již přihlášky na nový školní rok. 

 

CO JEZÍRKO NABÍZÍ VÁM A VAŠIM DĚTEM

Jezírko je zařízení školkového typu pro děti od 2 do 4 let, které Rodinné centrum Studánka provozuje již od roku 2012. Jezírko je provozováno na základě vázané živnosti „Péče o děti do tří let věku v denním režimu“. Nabízíme péči s pravidelným denním programem a aktivitami vedoucími k rozvoji dětí po všech stránkách. Pro děti jsou předem připraveny věku přiměřené aktivity (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické). K dispozici je kromě třídy také uzavřené dětské hřiště a tělocvična.

Při práci s dětmi vycházíme z principů Školy lásky v rodině a zařazujeme prvky Montessori pedagogiky. Důraz klademe na individuální přístup k dětem, známé, bezpečné a laskavé prostředí. Jezírkovou „normou“ je 1 pečovatelka na 5 dětí.

Naším cílem je co nejvíce vyjít vstříc poptávce rodičů a zajistit flexibilní péči o jejich děti. Můžete proto přihlásit děti na každodenní, pravidelnou (např. 2 nebo 3 dny v týdnu), nepravidelnou, nebo též polodenní docházku.

Po domluvě je možné přijmout i děti mladší 2 let. Podmínkou je individuální péče (viz ceník níže).

Přijímáme děti bez ohledu na trvalé bydliště a zaměstnanost rodičů až do naplnění naší kapacity.

 

PROVOZNÍ DOBA A STRAVOVÁNÍ

Provoz, včetně stravy (oběd + 2 svačiny, pitný režim), je zajištěn každý všední den od 7:00 do 16:00.

stravné – měsíční stravné při celodenní docházce cca 1 000 Kč

  • 50 Kč/den (svačina 10Kč, oběd 30 Kč, svačina 10 Kč, pitný režim)
  • 40Kč/ polodenní strava

CENÍK JEZÍRKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Péče o děti je plně hrazena rodiči, provoz Jezírka není hrazen z žádné dotace. Uvedené ceny jsou bez stravného, platí se vždy předem na každý měsíc. Prosíme platbu zasílejte na účet Rodinného centra Studánka 230304608/0300.

DOCHÁZKA polodenní celodenní
(7 – 12 nebo 11 – 16) (7 – 16)
děti starší 2 let
pravidelně 5 dní v týdnu 4 200 Kč/ měs. 6 000 Kč/ měs.
pravidelně 4 dny v týdnu 3 700 Kč/ měs. 5 200 Kč/ měs.
pravidelně 3 dny v týdnu 3 000 Kč/ měs. 4 200 Kč/ měs.
pravidelně 2 dny v týdnu 2 000 Kč/ měs. 3 100 Kč/ měs.
pravidelně 1 den v týdnu 1 100 Kč/ měs. 1 800 Kč/ měs.
nepravidelná docházka 300 Kč/ den 500 Kč/ den
individuální péče v Jezírku
dítě starší než 18 měsíců 500 Kč/ den 800 Kč/ den
dítě mladší než 18 měsíců 650 Kč/ den 1 000 Kč/ den

individuální péče – dítě má pro sebe ve třídě jednu pečovatelku, která se stará pouze o něj. Pro děti mladší 2 let je automatická, pro děti okolo dvou let dle individuální potřeby každého dítěte.

 

KDO O VAŠE DĚTI V JEZÍRKU PEČUJE

O vaše děti pečuje stálý tým zkušených certifikovaných pečovatelek

Koordinátorka hlídání a hlavní pečovatelka – Blanka Mahelová (dětská sestra)

Další pečovatelky  – (absolventky rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách – pečovatelka o děti 0-15let, popřípadě zdravotní sestry či pedagogické pracovnice) – Dana Vrabcová, Stanislava Hromčíková, Hana Mao, Eva Krajčovičová, Jitka Seléné Chlupová, Kristýna Bednářová 

 

JAK SE MŮŽETE DO JEZÍRKA PŘIHLÁSIT 

V případně zájmu vyplňte přihlášku a kontaktujte koordinátorku hlídání paní Blanku Mahelovou ( e-mail. studanka.jezirko@gmail.com, tel. tel: 775 050 558, nebo osobně v Jezírku – RC Sudánka, z.s., Riegrova 318, 66601 Tišnov).

Pokud máte jakékoli dotazy, obavy, případně individuální požadavky, neváhejte se na paní Mahelovou obrátit. Pokud je to v našich silách, snažíme se vyjít rodičům vstříc.

Naším cílem je, aby adaptace Vašeho dítěte u nás v Jezírku proběhla co nejlépe. Proto vítáme, pokud před „řádným“ nástupem chodíte s dítětem tz.“na zvykačku“. Její podobu si domluvte individuálně s paní Mahelovou podle Vašich možností a potřeb Vás a Vašeho dítěte.