Řád dětského úsměvu

Rodinné centrum Studánka, z.s. se zapojuje svou činností i do společenského života ve městě Tišnově. Pravidelně každým rokem uděluje titul „Řád dětského úsměvu – společnost přátelská rodině“. Chceme tak podpořit místní podnikatele a další subjekty, kteří nabízejí rodinám s dětmi příznivější podmínky pro každodenní život v našem městě.

Ocenění vychází z kampaně Sítě mateřských center s názvem Společnost přátelská rodině, v rámci které se na úrovni kraje udělují ocenění společnostem, které jsou přátelské rodině. Pojmenování ocenění „Řád dětského úsměvu“ vychází z Boskovického mateřského centra, odkud jsme ho v Tišnově s jejich souhlasem přejali.

Projekt se snaží usilovat o zkvalitnění následujících veřejných míst – prostranství a budov:

 • městská prostranství – náměstí, ulice
 • úřady, instituce, čekárny
 • restaurace
 • obchody, nákupní střediska
 • kulturní zařízení
 • sportovní zařízení
 • zdravotnická zařízení

Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny s malými dětmi mezi sociálně ohrožené skupiny. Přímým důsledkem tohoto trendu je například klesající porodnost, rostoucí rozvodovost, či obtížná zaměstnavatelnost žen po rodičovské dovolené. Naše iniciativa může velmi dobře pomoci  k tomu, aby se rodinám v Tišnově nejen lépe a zajímavěji žilo, ale aby se jim dostalo společenské ocenění, které si bezpochyby zaslouží.

Přejeme si také podpořit zaměstnavatele, kteří se nebojí zavádět nové trendy přátelské rodině, jako je zaměstnávání matek po rodičovské dovolené na zkrácený úvazek, či využívání jiných alternativních forem úprav pracovní doby. Nebo usilují o vznik firemních jeslí, či miniškolek, kde jsou umístěny děti zaměstnanců.

Vybraní podnikatelé a jiné subjekty splňující uvedené podmínky, získají ocenění „Řád dětského úsměvu – Společnost přátelská rodině“. O vydání rozhoduje komise složená z vybraných zástupců, místních osobností a aktivních rodičů z Rodinného centra Studánka. Předání probíhá ve slavnostní atmosféře každým rokem v září.

Vyzýváme tímto i další tišnovské podnikatele a instituce, aby své obchody, restaurace, kanceláře, či ordinace vybavili tak, aby byly přístupné a přátelské rodinám s malými dětmi. Finančně zcela nenáročná je změna chování personálu. Tam, kde je dobře dětem, je dobře i nám dospělým…

Iniciátoři projektu by rádi oslovili také širší veřejnost. Své pozitivní i negativní zkušenosti s přístupem k rodinám s dětmi v Tišnově a okolí můžete sdělit přímo v Rodinném centru Studánka nebo emailem studanka.tisnov@gmail.com.

Seznam kritérií:

Každý subjekt je hodnocen podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout. Platí tato základní kritéria:

 1. Bezbariérový přístup: Tato podmínka neznamená, že oceněný subjekt třeba nesmí mít žádné schody. Důležité je, aby zde existovala snadná možnost, jak bariéry překonat s kočárkem, či invalidnim vozíkem – nájezdové rampy, výtahy, ochotná osobní asistence apod.
 2. Vstřícnost rodině: Děti vítané. Rodiče jsou přijímáni jako partneři. Rodinné slevy (pro jakkoli velkou rodinu). Jedná se i o vybavení dětskými hracími místy (např. dětský stoleček s židlemi, tabule, košík  s hračkami, průlezky, skluzavka, papíry s pastelkami, obrázky s dětským motivem). Ochota a tolerance personálu, úředníků, prodavačů.
 3. Čisté, zdravé a nekuřácké prostředí 
 4. Ohleduplnost k životnímu prostředí: Třídění odpadu. Maximální snaha o používání recyklovatelných předmětů. Využívání místních produktů. Využívání obnovitelných zdrojů energie
 5. Zaměstnavatelé mají navíc další podmínky zaměřené na vstřícnost k zaměstnancům zejména s malými dětmi: zkrácená a flexibilní pracovní doba pro rodiče s dětmi. Zaměstnávání rodičů po rodičovské dovolené. Vznik firemních jeslí, či miniškolek.

Udělení řádu nemůže být definitivní, aby nebylo účelové, a proto ho lze odebrat, pokud se podmínky v organizaci výrazně změní.

V minulých letech byli oceněni:

2019

Rodinné centrum Studánka dne 6.9.2019 ocenilo Řádem dětského úsměvu nově vybudovaný Park pod kostelem v Tišnově.

2018

Rodinné centrum Studánka dne 7.9.2018 ocenilo Řádem dětského úsměvu restauraci Tišnovská Rychta za přátelské prostředí pro rodiny s dětmi.

2017

Rodinné centrum Studánka dne 8.9.2017 ocenilo Řádem dětského úsměvu Dětskou obuv Tišnov.

2016

Rodinné centrum Studánka dne 9. 9. 2016 ocenilo Řádem dětského úsměvu město Tišnov za rekonstrukci tišnovského koupaliště s ohledem na potřeby rodin s dětmi.

2015

Rodinné centrum Studánka v tomto roce neudělilo žádné ocenění. Žádný z navržených kandidátů nesplňoval potřebná kriteria.

2014

Rodinné centrum Studánka udělilo dne 5. 9. 2014 při příležitosti oslavy 10. narozenin centra ocenění Řád dětského úsměvu na Tišnovsku.

Ocenění získala ordinace Gynekologie  a porodnictví v Tišnově,  Smetanova 757, MUDr. Lea Chroustová

Odůvodnění: dětský koutek, bezbariérový přístup do budovy, vstřícný přístup k maminkám s dětmi, možnost nechat dítě u sestřičky během vyšetření

2013

Rodinné centrum Studánka udělovalo dne 02.09. 2013 ocenění Řád dětského úsměvu na Tišnovsku.

Šestičlenná porota se rozhodla ocenit tři organizace pro níže uvedené navržené důvody:

1. ZA SEBEVĚDOMÉ TIŠNOVSKO, o.s. – pro množství prorodinných aktivit: oslava Dne stromů, oslava Dne země, FairTradová snídaně, Den koupání v řekách, Ekoporadna, sázení sadu Sychrák, provozování Lesního klubu inspirovaného lesní mateřskou školkou, prodej ekologických a FairTradových výrobků, bleší trhy, tišnovské trhy, ekologická osvěta...

2. SPORTOVNÍ KLUB TENIS TIŠNOV – pro podporu volnočasových aktivit pro děti (minitenis, baby tenis, 1x ročně tábor pro děti), akce pro celé rodiny (2x ročně turnaj pro rodiče a děti), výhody pro rodiny s dětmi (neplatí se minikurty pro malé děti, možnost zakoupit občerstvení, mikrovlnná trouba), příjemný personál, dětský koutek, dětské hřiště, minikurt se stěnou, zdravé a nekuřácké prostředí, bezbariérový přístup, třídění odpadu

3. MULLERŮV DŮM – KAVÁRNA A MUZEUM –  pro dětský koutek, pískoviště, přebalovací pult, připravené úkoly pro děti v rámci výstav, příjemný a tolerantní personál, zvýhodněný vstup v rámci rodinných pasů, zdravé a nekuřácké pracovní prostředí, bezbariérový přístup, výtah do patra, prodej výrobků Fair Trade, třídění odpadu

2012

Rodinné centrum Studánka v rámci kampaně Sítě MC udělovalo dne 17. 11. 2012 ocenění Společnost přátelská rodině a Řád dětského úsměvu na Tišnovsku.

Porota uznala důvody uvedené v návrzích na ocenění Společnost přátelská rodině u tří organizací:

1. CUKRÁRNA A KAVÁRNA DIANA – Koráb 133 – kromě vstřícného jednání s rodinami  zde nabízí dětský koutek, přebalovací pult  a bezbariérový přístup.

2. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TIŠNOV – Riegrova 312 – Rodiče, kteří nemají možnost hlídání v době prázdnin a mají prarodiče daleko, mohou využívat příměstské tábory. Zdejší vedoucí jdou přátelští a mají individuální přístup ke každému dítěti. Svůj volný čas zde mohou trávit nejen děti a mládež ale i dospělí na různých kurzech a zájmových kroužcích. Nakonec je v návrhu uvedena také dlouholetá spolupráce s RC Studánka.

3. STYLE SPORT II – Dvořákova 66  – Prodejna má bezbariérový vstup, je zde možnost parkování kočárků před prodejnou, na chodbě, či přímo v prodejně. U vchodu zaujmou děti rybičky v akváriu, vevnitř je kdispozice krabice s hračkami. Zákazníky obsluhují milé prodavačky, které se věnují dětem, zatímco si rodiče zkouší zboží.

2011

Rodinné centrum Studánka, v rámci kampaně Sítě MC, udělovalo dne 8.9.2011 při svých 7. narozeninách ocenění Společnost přátelská rodině a Řád dětského úsměvu na Tišnovsku. Ocenění získali Cukrárna Adina, Relax centrum a Galerie Skleněnka.

Odůvodnění:

1. Cukrárna Adina: Za dlouhodobě vstřícný přístup, ochotu obsluhy, příjemné a bezpečné prostředí pro děti – upravená a udržovaná herna. Dlouhodobě držená kvalita

2. Relax centrum: pěkné venkovní dětské hřiště, bezpečné, udržované. Vstřícné chování obsluhy. Možnost posezení pro rodiče v klidu, bezpečí pro děti(uzavřený dvůr) sportovní a relaxační vyžití pro rodiče

3. Galerie Skleněnka: Prostředí vhodné pro rodiny s dětmi, vlídný přístup majitelů. Místo, které ponouká k návratu k tradicím, lidovým řemeslům a národním hodnotám. Možnost domluvit individuální návštěvu i mimo otvírací dobu. Vhodný cíl k výletům. Skleněné moře plné skleněných korálků, které si lze dosyta užít.

2010

Rodinné centrum Studánka, v rámci kampaně Sítě MC, udělovalo dne 3.9.2010 při oslavách 6. narozenin ocenění Společnost přátelská rodině a Řád dětského úsměvu na Tišnovsku. Ocenění získala Policie ČR –  služebna Tišnov.

Odůvodnění:

Policie ČR –  služebna Tišnov: bezbariérový přístup, přebalovací pult, vybavený koutek na kreslení, vstřícný přístup, pomoc RC

2009

Ocenění Společnost přátelská rodině a Řád dětského úsměvu na Tišnovsku získala Solná jeskyně při oslavě 5. narozenin dne 4.9.2009.  Z rukou starosty města Ing. Svobody a Mgr. M. Markové převzal ocenění pan Josef Hrstka, majitel solné jeskyně Tišnov.

Odůvodnění: bezbariérový přístup, možnost vjezdu s kočárkem, slevy pro děti, vybavený dětský koutek, ochotný a vlídný personál, příjemné prostředí, ozdravný účinek

2008

Nebyl podán žádný návrh na ocenění

2007

V pátek 7. září v 16 hodin udělili již potřetí rodiče z mateřského centra Studánka celostátní certifikáty „Společnost přátelská rodině“. Ocenění získali Lékárna Arnika a Městský úřad Tišnov.

Odůvodnění:

 1. Městský úřad, Tišnov –  Zájem města o problematiku rodin s malými dětmi neustále stoupá, důkazem toho je nejen dlouhodobá podpora aktivit Mateřského centra Studánka, ale také například instalace dvou přebalovacích pultů v budovách městského úřadu, označení bezbariérového přístupu do obou budov MÚ, systematická údržba a výstavba kvalitních hřišť po celém městě určených od nejmenších dětí až po teenagery. Představitelé města se účastní schůzek, veřejných besed i akcí pořádaných Studánkou. Společně s rodiči vedou dlouhodobý a  konstruktivní dialog o proměnách města tak, aby bylo vstřícné a příjemné pro každodenní život rodin s malými dětmi. Velmi oceňujeme a vážíme si výborné spolupráce s městem, která vůbec není obvyklá a samozřejmá, jak by se na první pohled mohlo zdát.
 2. Lékárna Arnika, Tišnov – v anketě ke kampani „S kočárky proti bariérám“ označili rodiče tuto lékárnu jako jedno z nejpříjemnějších míst pro nakupování s dětmi v Tišnově. Do lékárny je bezbariérový přístup, nabízí možnost vjezdu s kočárkem, nekuřácké prostředí, dětský koutek, je zde ochotný a vlídný personál.
2006

Vybraní nominovaní Městská knihovna a restaurace Červený mlýn získali ocenění v podobě látkové plaketky na zavěšení a zarámovaného certifikátu 13. října 2006 na oslavě otevření nových prostor MC Studánka.  Komise bude kontrolovat, zda jsou určená kritéria ve všech oceněných provozovnách i nadále platná, jinak lze certifikát odebrat.

Všem oceněným blahopřejeme!

Odůvodnění:

 1. Městská knihovna – bezbariérový a nekuřácký prostor, dětský koutek i v dospělém oddělení, otevřeno i dopoledne s možností přístupu na internet, když si děti hrají v dětském koutku, ochotný a informovaný personál, bohatá nabídka programů pro děti, rodiče i seniory.
 2. Restaurace Červený mlýn – bezbariérový přístup, přes poledne nekuřácké prostředí, dobře vybavený dětský koutek, možnost vjezdu s kočárkem, ochotný a vlídný personál, možnost ohřát vlastní jídlo pro nejmenší děti.
2005

Komise složená ze zástupkyně radnice paní Zdeňky Dohnálkové, tišnovských podnikatelek Jany Duškové a Hany Patlokové (Mouka Tišnov), paní profesorky z gymnázia na MD Petry Špačkové a z maminek z mateřského centra rozhodla na schůzce v pondělí 22. srpna 2005, že Řád dětského úsměvu udělí těmto třem subjektům:

Dětský obchod U Davídka

Potraviny U Pivoňků

Stolařství Slovák

Rozhodnutí předcházel dvouměsíční průzkum všech členů komise, velice podrobná debata mezi tišnovskými maminkami a dlouhé a důkladné jednání komise.

Vybraní nominovaní získali ocenění v podobě látkové ozdoby na zavěšení a zarámovaného certifikátu 12. září 2005 na oslavě prvních narozenin MC Studánka. MC bude dbát na to, aby určená kritéria byla v oceněných provozovnách i nadále platná, jinak lze certifikát odebrat.

Odůvodnění:

 1. Dětský obchod u Davídka – pro: velice ochotná a informovaná obsluha, koutek pro děti, velký výběr kvalitního dětského zboží, možnost vjet s kočárkem, podpora rodin s více dětmi, bezproblémové reklamace, objednávky či výměny zboží.
 2. Stolařství Slovák – pro: dobře vybavený dětský koutek pro děti, příjemný personál, není tak obvyklé u tohoto typu podnikání myslet na rodiče s malými dětmi.
 3. Potraviny U Pivoňků – pro: bezbariérový přístup, možnost vjezdu s kočárkem, ochotný personál, po telefonu připraví nákup k vyzvednutí, bezpečné nakupování – děti nic neshodí a nerozbijí, důsledné dodržování hygienických předpisů.