Přeskoč na hlavní obsah

2023

RC Studánka děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2023 dotaci na projekt:

logo MPSV „Podpora rodiny ve Studánce“

Díky projektu nabídlo RC Studánka aktivity zaměřené na posílení rodičovských kompetencí, podporu funkční rodiny, zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů a předcházení nestabilitě a dysfunkčnosti rodin. V rámci projektu proběhli předporodní aktivity, dlouhodobé kurzy o vývoji dítěte, přednášky a semináře zaměřené na výchovu, partnerské a rodinné vztahy či osobnostní růst. Součástí projektu jsou také naše odborná poradenství.

RC Studánka děkuje za podporu městu Tišnovu, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2023 dotaci na následující projekty:

logo města Tišnov„Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců“

Cílem projektu bylo nabídnout nejmladším dětem s rodiči odborné a věku přiměřené aktivity (kroužky), které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený vývoj přínosné. Naší prioritou je rozvíjet děti rovnoměrně a dle jejich vlastního tempa. Dlouhodobě se snažíme vytvářet přátelské, příjemné a podnětné prostředí, které děti motivuje učit se neustále něčemu novému. Těší nás, že s podporou města můžeme v Tišnově nabídnout aktivity pro nejmenší děti na vysoké úrovni ve vybaveném a podnětném prostředí a za dotovanou cenu.

logo města Tišnov „Projekt psychologické a jiné odborné podpory pro rodiny“

Díky projektu nabízí RC Studánka finančně i časově dostupné odborné psychologické poradenství, které slouží jako prevence negativních jevů v rodině. Dále v rámci projektu nabízíme poradenství sociálně-pedagogické a poradenství pro rodiny s dítětem se specifickými potřebami.

logo města Tišnov „Kulturní akce pro rodiny s dětmi“

Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní program pro rodiny s malými dětmi. Jeho jsou následující akce: Den dětí ve Studánce, Martinská slavnost, oslava Studánkových narozenin a semináře s regionálně významnými osobnostmi

logo města Tišnov „Projekt na podporu vzdělávání dobrovolných lektorek v RC Studánka“

Cílem projektu je poskytnout odborné vzdělávání dobrovolným lektorkám kroužků v RC Studánka. Jedná se o vzdělání v oblasti pedagogiky volného času či vývojové psychologie.

Činnost Rodinného centra Studánka, z.s. je realizována za podpory města Tišnova nejen prostřednictvím dotací, ale též symbolickým nájemným za prostory v majetku města, ve kterých Studánka sídlí. V případě Dětské skupiny Potůček město Tišnov hradí také náklady na energie budovy. Za veškerou podporu děkujeme.

RC Studánka děkuje za podporu Jihomoravskému kraji, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2023 dotaci na následující projekty:

„Studánka podporuje stabilitu a zdravé vztahy v rodinách“

Projekt se zaměřuje na primární prevenci negativních jevů v rodině. Posilování zdravých vztahů v rodině vede k její stabilizaci a harmonizaci. Aktivitami projektu chceme posílit znalosti, dovednosti a schopnosti rodičů, aby úspěšně zvládali výchovu dětí, partnerské vztahy a vztahy v rodině. Naším cílem je také napomáhat vzájemnému pochopení a respektu mezi generacemi. Dobře fungující rodina je nezbytným předpokladem pro rozvoj občanské společnosti.

„Údržba prostor Rodinného centra Studánka“

Cílem projektu je zajištění oprav, renovací a údržby budov, nábytku a zařízení rodinného centra.

Zpět na začátek