Přeskoč na hlavní obsah

2022

RC Studánka děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2022 dotaci na projekt:

logo MPSV „Studánka posiluje vztahy a stabilitu v rodině“

Díky projektu nabídlo RC Studánka aktivity zaměřené na posílení rodičovských kompetencí, podporu funkční rodiny, zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů a předcházení nestabilitě a dysfunkčnosti rodin. V rámci projektu proběhli předporodní aktivity, dlouhodobé kurzy o vývoji dítěte, přednášky a semináře zaměřené na výchovu, partnerské a rodinné vztahy či osobnostní růst. Součástí projektu je také odborné psychologické poradenství.

RC Studánka děkuje za podporu městu Tišnovu, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2022 dotaci na následující projekty:

logo města Tišnov„Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců“

Cílem projektu bylo nabídnout nejmladším dětem s rodiči odborné a věku přiměřené aktivity, které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený vývoj přínosné. Naší prioritou je rozvíjet děti rovnoměrně a dle jejich vlastního tempa. Dlouhodobě se snažíme vytvářet přátelské, příjemné a podnětné prostředí, které děti motivuje učit se neustále něčemu novému. Těší nás, že s podporou města můžeme v Tišnově nabídnout aktivity pro nejmenší děti na vysoké úrovni ve vybaveném a podnětném prostředí a za symbolickou cenu.

logo města Tišnov „Projekt psychologické podpory pro rodiny“

Díky projektu nabízí RC Studánka finančně i časově dostupné odborné psychologické poradenství, které slouží jako prevence negativních jevů v rodině.

logo města Tišnov „Kulturní akce pro rodiny s dětmi“

Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní program pro rodiny s malými dětmi. Součástí projektu jsou následující akce: Den dětí ve Studánce, Martinská slavnost, oslava Studánkových narozenin a semináře s regionálně významnými osobnostmi

Činnost Rodinného centra Studánka, z.s. je realizována za podpory města Tišnova nejen prostřednictvím dotací, ale též symbolickým nájemným za prostory v majetku města, ve kterých Studánka sídlí. Za veškerou podporu děkujeme.

RC Studánka děkuje za podporu Jihomoravskému kraji, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2022 dotaci na následující projekty:

„Studánka podporuje stabilitu a zdravé vztahy v rodinách“

Projekt se zaměřuje na primární prevenci negativních jevů v rodině. Posilování zdravých vztahů v rodině vede k její stabilizaci a harmonizaci . Aktivitami projektu chceme posílit znalosti, dovednosti a schopnosti rodičů, aby úspěšně zvládali výchovu dětí, partnerské vztahy a vztahy v rodině. Naším cílem je také napomáhat vzájemnému pochopení a respektu mezi generacemi. Dobře fungující rodina je nezbytným předpokladem pro rozvoj občanské společnosti.

„Údržba prostor Rodinného centra Studánka“

Cílem projektu je zajištění oprav, renovací a údržby budov, nábytku a zařízení rodinného centra.

Zpět na začátek