2019

RC Studánka děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2019 dotaci na projekt:

logo MPSV„Rodičovství jako příležitost“

Díky projektu nabídne RC Studánka aktivity zaměřené na posílení rodičovských kompetencí, podporu funkční rodiny, zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů a předcházení nestabilitě a dysfunkčnosti rodin. Prostřednictvím projektu plánujeme rodičům ukázat, že rodičovství a péče o děti nebrání osobnímu růstu, ale právě naopak vybízí k práci na sobě samém a na vztazích a komunikaci v rodině. V rámci projektu nabídneme předporodní aktivity, dlouhodobé kurzy o vývoji dítěte, přednášky a semináře zaměřené na výchovu, partnerské a rodinné vztahy či osobnostní růst. Součástí projektu je také odborné psychologické poradenství a systematická práce s rodiči dětí s ADHD.

RC Studánka děkuje za podporu městu Tišnovu, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2019 dotaci na následující projekty:

 

logo města Tišnov„Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců“

Cílem projektu bylo nabídnout nejmladším dětem s rodiči odborné a věku přiměřené aktivity, které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený vývoj přínosné. Naší prioritou bylo děti rozvíjet rovnoměrně a dle jejich vlastního tempa. Dlouhodobě se snažíme vytvářet přátelské, příjemné a podnětné prostředí, které děti motivuje učit se neustále něčemu novému. Těší nás, že s podporou města můžeme v Tišnově nabídnout aktivity pro nejmenší děti na vysoké úrovni ve vybaveném a podnětném prostředí a za symbolickou cenu.

logo města Tišnov„Projekt psychologické podpory rodiny“

Díky projektu nabízí RC Studánka finančně i časově dostupné odborné psychologické poradenství, které slouží jako prevence negativních jevů v rodině. Projekt také reaguje na potřeby rodičů dětí s ADHD. Pro tuto skupinu organizujeme dlouhodobé odborné kurzy k posílení vzájemného vztahu.

logo města Tišnov„Kulturní akce pro rodiny s dětmi“

Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní program pro rodiny s malými dětmi. Součástí projektu jsou následující akce: Den dětí ve Studánce, Martinská slavnost, seminář s autorem knihy o výchově a oslava Studánkových narozenin. Letos u příležitosti patnáctých narozenin chystáme oslavu s bohatým programem v Parku pod kostelem.

„Projekt na podporu vzdělávání dobrovolníků“

Cílem projektu je poskytnout odborné vzdělávání dobrovolným lektorkám v RC Studánka. Jedná se o vzdělání v oblasti pedagogiky volného času, vývojové psychologie a první pomoci kojenců, batolat a předškolních dětí.

Činnost Rodinného centra Studánka, z.s. je realizována za podpory města Tišnova nejen prostřednictvím dotací, ale též symbolickým nájemným za prostory v majetku města, ve kterých Studánka sídlí. Za veškerou podporu děkujeme.

 

RC Studánka děkuje za podporu Jihomoravskému kraji, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2019 dotaci na následující projekty:

 

„Zdravé vztahy v rodině jako základ spokojeného života“

Projekt se zaměřuje na primární prevenci negativních jevů v rodině. Posilování zdravých vztahů v rodině vede k její stabilizaci a harmonizaci . Aktivitami projektu chceme posílit znalosti, dovednosti a schopnosti rodičů, aby úspěšně zvládali výchovu dětí, partnerské vztahy a vztahy v rodině. Naším cílem je také napomáhat vzájemnému pochopení a respektu mezi generacemi. Dobře fungující rodina je nezbytným předpokladem pro rozvoj občanské společnosti.

„Podpůrný program pro rodiče neformálně pečující o dítě s ADHD“

Hlavním cílem projektu je systematická, dlouhodobá a kontinuální podpora rodičů a neformálně pečujících osob o děti se syndromem ADHD, především na posílení komunikace a spolupráce mezi rodičem a dítětem, podporu rodičovských kompetencí a vytváření pozitivního vztahu v rodině.

„Údržba prostor Rodinného centra Studánka“

Cílem našeho projektu je zajištění oprav, renovací a údržby budov, nábytku a zařízení rodinného centra. Díky tomu můžeme návštěvníkům nabídnout upravené, vybavené a bezpečné prostředí.

„Hravé letní školky přírody v RC Studánka“

Cílem projektu je zrealizovat o letních prázdninách příměstské tábory pro předškolní děti. Jejich náplní budou hry a aktivity zaměřené na aktivní poznávání přírody. Chceme, aby děti poznávaly přírodu hravou formou, chápaly vztahy v přírodě, získaly k ní vztah a pochopily, proč a jak přírodu chránit. Plánujeme co nejvíce využít blízkost luk a lesů tak, aby děti trávily co nejvíce času venku v přírodě. Každou letní školku bude provázet zajímavá celotáborová hra na přírodovědné téma. Finanční prostředky využijeme na nákup potřebných pomůcek, vybavení a výtvarného materiálu, který posléze bude sloužit k environmentální výchově při ostatních aktivitách pro děti v našem centru.