2018

Rodinné centrum Studánka děkuje za finanční podporu Rodinné naučné stezky na Klucanině následujícím subjektům:

 • město Tišnov
 • Vitar, s.r.o.
 • Baumat spol. s r.o.
 • ARTIN spol. s r.o.
 • Maso Klouda
 • IDIGI.cz
 • Tišnovská rychta
 • JICOM, spol. s r.o.
 • Steinhauser, s.r.o.
 • Vezesa
 • Zámečnictví Drlík

 

Rodinné centrum Studánka děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2018 dotaci na následující projekt:

Spokojeným rodičem ve Studánce od těhotenství po školu

Prostřednictvím projektu chceme podpořit rodiče v jejich rodičovské roli. Zajišťujeme pro ně aktivity zaměřené na posílení rodičovských kompetencí a podporu funkční rodiny. V rámci projektu nabízíme předporodní aktivity, dlouhodobé kurzy o vývoji dítěte, přednášky a semináře zaměřené na výchovu, zdravotní gramotnost, nástup dětí do MŠ a ZŠ, partnerské vztahy či osobnostní růst. Naším cílem je podpořit vztahy nejen mezi rodiči a dětmi, ale také napomáhat otevřít problémy a vyjasnit vztahy i mezi partnery a mezi generacemi.

 

Rodinné centrum Studánka děkuje za podporu městu Tišnovu, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2018 dotace na následující projekty:

Projekt psychologických služeb pro rodiny

Díky projektu nabízí RC Studánka finančně i časově dostupné profesionální psychologické poradenství. To slouží jako prevence negativních jevů v rodině. Svou činností udržuje a zvyšuje dostupnost odborných služeb a má přímou vazbu na občany města Tišnova. Projekt také reaguje na potřeby rodičů dětí s ADHD. Pro rodiče s dětmi organizujeme dlouhodobé odborné kurzy k posílení jejich vzájemného vztahu.

Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců

Cílem projektu je nabídnout nejmladším dětem odborné a věku přiměřené aktivity, které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený vývoj přínosné. Snažíme se vytvářet přátelské, příjemné a podnětné prostředí, které děti motivuje učit se neustále něčemu novému.

Kulturní akce pro rodiny s dětmi

Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní program pro rodiny s malými dětmi. Součástí projektu jsou akce Dne dětí, Studánkové narozeniny, Martinská slavnost a seminář s autorem knihy.

Projekt na podporu vzdělávání dobrovolníků

Cílem projektu je poskytnout odborné vzdělávání dobrovolným lektorkám v RC Studánka. Jedná se o vzdělání v oblasti pedagogiky volného času, vývojové psychologie a první pomoci kojenců, batolat a předškolních dětí.

Činnost Rodinného centra Studánka, z.s. je realizována za podpory města Tišnova nejen prostřednictvím dotací, ale též symbolickým nájemným za prostory v majetku města, ve kterých Studánka sídlí. Za veškerou podporu děkujeme.

 

 

Rodinné centrum Studánka děkuje za podporu Jihomoravskému kraji, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2018 dotace na následující projekty:

Zvyšování rodičovských kompetencí na Tišnovsku

Cílem projektu je nabídnout rodinám vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na podporu rodičovských kompetencí a napomáhat vzájemnému pochopení a respektu mezi generacemi.

Program na podporu rodičů a pečujících osob o děti s ADHD

Cílem projektu je systematická práce s rodiči pečující o předškolní a školní děti s ADHD. Projekt si klade za cíl pracovat s rodiči a pečujícími osobami dlouhodobě a nabídnout jim praktické programy, konkrétní postupy, možnosti sdílení a individuální psychologické poradenství.

Údržba prostor Rodinného centra Studánka

Cílem projektu je financování oprav a údržby budov, nábytku a vybavení RC Studánka. Díky tomu nabídneme svým návštěvníkům upravené, vybavené a bezpečné prostředí.