2018

Rodinné centrum Studánka děkuje za finanční podporu Rodinné naučné stezky na Klucanině následujícím subjektům:

 • město Tišnov
 • Vitar, s.r.o.
 • Baumat spol. s r.o.
 • ARTIN spol. s r.o.
 • Maso Klouda
 • IDIGI.cz
 • Tišnovská rychta
 • JICOM, spol. s r.o.
 • Steinhauser, s.r.o.
 • Vezesa
 • Zámečnictví Drlík

 

Rodinné centrum Studánka děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2018 dotaci na následující projekt:

Spokojeným rodičem ve Studánce od těhotenství po školu

Prostřednictvím projektu chceme podpořit rodiče v jejich rodičovské roli. Zajišťujeme pro ně aktivity zaměřené na posílení rodičovských kompetencí a podporu funkční rodiny. V rámci projektu nabízíme předporodní aktivity, dlouhodobé kurzy o vývoji dítěte, přednášky a semináře zaměřené na výchovu, zdravotní gramotnost, nástup dětí do MŠ a ZŠ, partnerské vztahy či osobnostní růst. Naším cílem je podpořit vztahy nejen mezi rodiči a dětmi, ale také napomáhat otevřít problémy a vyjasnit vztahy i mezi partnery a mezi generacemi.

 

Rodinné centrum Studánka děkuje za podporu městu Tišnovu, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2018 dotace na následující projekty:

Projekt psychologických služeb pro rodiny

Díky projektu nabízí RC Studánka finančně i časově dostupné profesionální psychologické poradenství. To slouží jako prevence negativních jevů v rodině. Svou činností udržuje a zvyšuje dostupnost odborných služeb a má přímou vazbu na občany města Tišnova. Projekt také reaguje na potřeby rodičů dětí s ADHD. Pro rodiče s dětmi organizujeme dlouhodobé odborné kurzy k posílení jejich vzájemného vztahu.

Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců

Cílem projektu je nabídnout nejmladším dětem odborné a věku přiměřené aktivity, které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený vývoj přínosné. Snažíme se vytvářet přátelské, příjemné a podnětné prostředí, které děti motivuje učit se neustále něčemu novému.

Kulturní akce pro rodiny s dětmi

Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní program pro rodiny s malými dětmi. Součástí projektu jsou akce Dne dětí, Studánkové narozeniny, Martinská slavnost a seminář s autorem knihy.

Projekt na podporu vzdělávání dobrovolníků

Cílem projektu je poskytnout odborné vzdělávání dobrovolným lektorkám v RC Studánka. Jedná se o vzdělání v oblasti pedagogiky volného času, vývojové psychologie a první pomoci kojenců, batolat a předškolních dětí.

Činnost Rodinného centra Studánka, z.s. je realizována za podpory města Tišnova nejen prostřednictvím dotací, ale též symbolickým nájemným za prostory v majetku města, ve kterých Studánka sídlí. Za veškerou podporu děkujeme.

 

 

Rodinné centrum Studánka děkuje za podporu Jihomoravskému kraji, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2018 dotace na následující projekty:

Zvyšování rodičovských kompetencí na Tišnovsku

Cílem projektu je nabídnout rodinám vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na podporu rodičovských kompetencí a napomáhat vzájemnému pochopení a respektu mezi generacemi.

Program na podporu rodičů a pečujících osob o děti s ADHD

Cílem projektu je systematická práce s rodiči pečující o předškolní a školní děti s ADHD. Projekt si klade za cíl pracovat s rodiči a pečujícími osobami dlouhodobě a nabídnout jim praktické programy, konkrétní postupy, možnosti sdílení a individuální psychologické poradenství.

Údržba prostor Rodinného centra Studánka

Cílem projektu je financování oprav a údržby budov, nábytku a vybavení RC Studánka. Díky tomu nabídneme svým návštěvníkům upravené, vybavené a bezpečné prostředí.

 

RC Studánka děkuje za podporu firmě IBM Česká republika, spol. s. r. od níž dostalo v roce 2018 v rámci IBM Community Grants finanční prostředky na projekt:

 

„Supporting IT technologies for educational activities“

Cílem bylo zkvalitnit zázemí rodinného centra a obnovit vybavení používané pro odborné přednášky. Díky dotaci mají lektoři možnost využívat při přednáškách moderní výukové metody. Finanční prostředky jsme použili na modernizaci sítě wifi tak, aby kapacitně odpovídala rostoucím nárokům našeho centra, a dále na nákup zatmívací a audio techniky.