2017

Rodinné centrum Studánka děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2017 dotaci na následující projekt:

Studánka pomáhá rozvíjet rodičovské kompetence i osobní potenciál

V rámci projektu jsme rodinám nabídli aktivity posilující rodičovské kompetence zaměřené na výchovu a péči o dítě, na rodičovství, na sladění pracovního a osobního života, odborné psychologické poradenství a systematickou práci s rodiči dětí s ADHD

 

Rodinné centrum Studánka děkuje za podporu městu Tišnovu, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2017 dotace na následující projekty:

Projekt psychologických služeb pro rodiny

Profesionální psychologické poradenství slouží jako prevence negativních jevů v rodině a vychází z akutních i dlouhodobých potřeb klientů. Práce psychologa je zaměřená na podporu a harmonizaci vztahů v rodině mezi rodiči a dětmi, posilování a rozvoj rodičovských kompetencí, poskytnutí odborné poradenské pomoci rodičům při konfliktech ve věci výchovy dítěte. Svou činností udržuje a zvyšuje dostupnost odborných služeb a má přímou vazbu na občany města Tišnova. Dále reagujeme na potřeby rodičů dětí s ADHD. Pomáháme rodičům posílit vztah s dítětem tak, aby dítě s ADHD posílilo svoji pozici ve vlastní rodině a současně došlo k podpoře pozitivních vztahů v rodině.

Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců

Cílem projektu je vytvořit pro nejmenší děti bohatou nabídku aktivit a podnětů, které jsou přínosné pro jejich zdravý vývoj. Aktivity rozvíjejí děti dle jejich vlastních potřeb. Vytváříme přátelské, příjemné a na podněty pestré prostředí. V období prvních tří let života dítěte dochází k nejvýraznějšímu vývoji mozku a rozvoji řeči. Děti si vytváří základní hodnotové a morální postoje, zažívají první sociální kontakty s vrstevníky. Proto je potřebné organizovat aktivity i pro kojence, batolata a děti do 6 let.

Kulturní akce pro rodiny s dětmi

Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní program pro rodiny s malými dětmi. Prostředky využijeme na organizaci Dne dětí, Studánkových narozenin a Martinské oslavy. Pro rodiče také připravíme besedu s autorem knihy zaměřené na výchovu dětí.

Činnost Rodinného centra Studánka, z.s. je realizována za podpory města Tišnova finančně symbolickým pronájmem nemovitosti v majetku města. Za veškerou podporu děkujeme.

 

Rodinné centrum Studánka děkuje za podporu Jihomoravskému kraji, z jehož rozpočtu dostalo v roce 2017 dotace na následující projekty:

Studánka pomáhá rozvíjet rodičovské a partnerské kompetence

Cílem projektu je nabídnout rodinám vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na podporu rodičovských a partnerských kompetencí.

 

Program na podporu rodičů a pečujících osob o děti s ADHD

Cílem projektu je systematická práce s rodiči a osobami pečujícími o děti s ADHD a posílení jejich kompetencí při výchově svých dětí.

 

Údržba prostor Rodinného centra Studánka

Cílem projektu je poskytnout v našem centru dětem a rodinám upravené a bezpečné prostředí. Díky projektu jsme provedli údržbové práce, opravy, revize a výmalbu tělocvičny.