Výběrové řízení na výtvarnou koncepci a realizaci tabulí Rodinné naučné stezky na Klucanině

Rodinné centrum Studánka, z.s.  vyhlašuje:

Výběrové řízení na výtvarnou koncepci a realizaci tabulí Rodinné naučné stezky na Klucanině.

 

Rodinné centrum Studánka připravuje rozšíření naučné stezky na kopci Klucanina o nové interaktivní prvky a tabule. Stávající Naučná stezka pro nejmenší bude prodloužena a obohacena o nové prvky, které budou stezku doplňovat o nová témata. 

               

Předmětem výběrového řízení je:

 

Požadavky na tabule a interaktivní prvky:

 

Témata tabulí a prvků:

Témata slouží jako úvod do již stávající stezky pro nejmenší, doplňují ji.  Popisují život v lese, tak aby z celé stezky vznikl komplexní celek.

Pohybový interaktivní prvek pod rozhlednou vnímáme jako možnost zastavit se, odpočinout si a jako prostor pro bezpečnou volnou hru dětí. Například: vnímej přírodu všemi smysly, dendrofon, kladina (skočíš jako jelen), lesní tělocvična, doupátko pro malé děti apod.

 

Do výběrového řízení požadujeme:

– celkovou výtvarnou koncepci stezky – návrh 1 interaktivní tabule, 1 interaktivního pohybového smyslového prvku dodrobna + 4 interaktivní tabule a infotabuli ve skice

– předběžný rozpočet projektu na výtvarné zpracování a realizaci tabulí a prvků (bez nákladů na ukotvení stezky)

– životopis realizátora

Své návrhy zašlete do 30. 4 .2018 na adresu: Rodinné centrum Studánka, z.s., Riegrova 318, Tišnov 666 01 nebo mailem na: studanka.tisnov@gmail.com

Realizace tabulí a prvků bude probíhat do konce srpna 2018.

 

Bližší informace: Mgr. Soňa Kappelová, tel: 776 310 655 nebo  na studanka.tisnov@gmail.com

Zájemcům pošleme do mailu podrobný popis projektu, předpokládaný rozpočet a mapku celé stezky.

 

Vítěze výběrového řízení a realizátora tabulí vybere odborná pracovní skupina.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na: www.studanka-tisnov.cz  do 16.5.2018.

 

Tento projekt podpořilo město Tišnov.