Pro malý zájem rušíme kroužek Tanečky. Děkujeme za pochopení.