Řád dětského úsměvu

Řád dětského úsměvu a Společnost přátelská rodině

Rodinné centrum Studánka, z.s. se zapojuje svou činností i do společenského života ve městě Tišnově. Pravidelně každým rokem uděluje titul „Řád dětského úsměvu – společnost přátelská rodině“. Chceme tak podpořit místní podnikatele a další subjekty, kteří nabízejí rodinám s dětmi příznivější podmínky pro každodenní život v našem městě.

Ocenění vychází z kampaně Sítě mateřských center s názvem Společnost přátelská rodině, v rámci které se na úrovni kraje udělují ocenění společnostem, které jsou přátelské rodině. Pojmenování ocenění „Řád dětského úsměvu“ vychází z Boskovického mateřského centra, odkud jsme ho v Tišnově s jejich souhlasem přejali.

Projekt se snaží usilovat o zkvalitnění následujících veřejných míst – prostranství a budov:

–       městská prostranství – náměstí, ulice

–       úřady, instituce, čekárny

–       restaurace

–       obchody, nákupní střediska

–       kulturní zařízení

–       sportovní zařízení

–       zdravotnická zařízení

Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny s malými dětmi mezi sociálně ohrožené skupiny. Přímým důsledkem tohoto trendu je například klesající porodnost, rostoucí rozvodovost, či obtížná zaměstnavatelnost žen po rodičovské dovolené. Naše iniciativa může velmi dobře pomoci  k tomu, aby se rodinám v Tišnově nejen lépe a zajímavěji žilo, ale aby se jim dostalo společenské ocenění, které si bezpochyby zaslouží.

Přejeme si také podpořit zaměstnavatele, kteří se nebojí závádět nové trendy přátelské rodině, jako je zaměstnávání matek po rodičovské dovolené na zkrácený úvazek, či využívání jiných alternativních forem úprav pracovní doby. Nebo usilují o vznik firemních jeslí, či miniškolek, kde jsou umístěny děti zaměstnanců.

Vybraní podnikatelé a jiné subjekty splňující uvedené podmínky, získají ocenění „Řád dětského úsměvu – Společnost přátelská rodině“. O vydání rozhoduje komise složená z vybraných zástupců, místních osobností a aktivních rodičů z Rodinného centra Studánka. Předání probíhá ve slavnostní atmosféře každým rokem v září.

Vyzýváme tímto i další tišnovské podnikatele a instituce, aby své obchody, restaurace, kanceláře, či ordinace vybavili tak, aby byly přístupné a přátelské rodinám s malými dětmi. Finančně zcela nenáročná je změna chování personálu. Tam, kde je dobře dětem, je dobře i nám dospělým…

Iniciátoři projektu by rádi oslovili také širší veřejnost. Své pozitivní i negativní zkušenosti s přístupem k rodinám s dětmi v Tišnově a okolí můžete sdělit přímo v Rodinném centru Studánka nebo emailem studanka.tisnov@gmail.com.

Seznam kritérií:

Každý subjekt je hodnocen podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout. Platí tato základní kritéria:

  1. Bezbariérový přístup:

Tato podmínka neznamená, že oceněný subjekt třeba nesmí mít žádné schody. Důležité je, aby zde existovala snadná možnost, jak bariéry překonat s kočárkem, či invalidnim vozíkem – nájezdové rampy, výtahy, ochotná osobní asistence apod.

  1. Vstřícnost rodině:

Děti vítané. Rodiče jsou přijímáni jako partneři. Rodinné slevy (pro jakkoli velkou rodinu). Jedná se i o vybavení dětskými hracími místy (např. dětský stoleček s židlemi, tabule, košík  s hračkami, průlezky, skluzavka, papíry s pastelkami, obrázky s dětským motivem). Ochota a tolerance personálu, úředníků, prodavačů.

  1. Čisté, zdravé a nekuřácké prostředí
  2. Ohleduplnost k životnímu prostředí:

Třídění odpadu. Maximální snaha o používání recyklovatelných předmětů. Využívání místních produktů. Využívání obnovitelných zdrojů energie

  1. Zaměstnavatelé mají navíc další podmínky zaměřené na vstřícnost k zaměstnancům zejména s malými dětmi:

zkrácená a flexibilní pracovní doba pro rodiče s dětmi. Zaměstnávání rodičů po rodičovské dovolené. Vznik firemních jeslí, či miniškolek.

Návrh na ocenění si můžete stáhnout zde.

Udělení řádu nemůže být definitivní, aby nebylo účelové, a proto ho lze odebrat, pokud se podmínky v organizaci výrazně změní.

Seznam oceněných