Předškoláček od 4.3.2015

PředškoláčekNový cyklus začne ve středu 4. 3. 2015

Probíhá v prostorách ZŠ nám 28. října

Děti se s rodiči hravou formou přichystají na úspěšný vstup do první třídy.

Aktivita zaměřená na předškolní přípravu, koncentraci pozornosti, rozvoj motoriky, zrakového a sluchového vnímání, sociálních vztahů.

Na rozdíl od edukativních skupin v mateřských školách je Předškoláček neformální hravou aktivitou, při které psycholožka využívá odborné metody. Rodiče se s dětmi účastní činností v kroužku a získávají tak náměty pro práci se svými dětmi. Rodiče názorně vidí, jak s dítětem rozvíjet potřebné schopnosti a dovednosti. Děti se učí samostatně pracovat, soustředit se, dokončit úkol a rodiče je v dané aktivitě podporují.
Předškoláček
Rodiče získají náměty pro práci s dítětem. Následně mají rodiče možnost využívat psychologické poradenství pro harmonizaci svých vztahů s dětmi.

Z našich zkušeností vyplývá, že značná část potíží prvňáčků vychází z nedostatečné znalosti rodičů, jak s dětmi pracovat. Předškoláček je vedený tak, aby na školu byli připraveni nejenom budoucí prvňáčci, ale aby se na práci s nimi vyladili i jejich rodiče. Tímto způsobem vzdělávání se pokoušíme předejít zvyšujícímu se a v mnoha případech zbytečnému počtu odkladů školní docházky.

Vede psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kubecová

Zájemci se mohou hlásit na 736 607 320, h.kubecova@seznam.cz