Nový taneční kroužek Trsálci

Od září se ve Studánce můžete těšit na nový taneční kroužek pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let.

Náplní kroužku Trsálci jsou především taneční a pohybové hry pro nejmenší děti a jejich rodiče. Můžete se těšit na jednoduché tanečky, rytmická cvičení a spoustu další zábavy. Důraz je kladen na podporu správného držení těla, trénování motoriky a vnímání hudby.

Kdy a kde: pátek 10:15 – 11:00, tělocvična RC Studánka

Lektorka: Mgr. Kateřina Žalčíková

Začínáme v pátek 13.9.2019!

Na kroužek je třeba se přihlásit přes rezervační systém Rezervovat