DĚTSKÁ SKUPINA POTŮČEK

 

 

INFORMACE PRO ŠK.ROK 2018/2019

V Potůčku máme ještě jedno volné místo. V případě zájmu o docházku Vašeho dítěte do dětské skupiny kontaktujte Kateřinu Hromčíkovou (studanka.tisnov@gmail.com, 777 706 723). Přihláška je ke stažení zde.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:

DOKUMENTY POŽADOVANÉ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

  1. vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (ke stažení zde nebo v tištěné podobě v kanceláři RC Studánka)
  2. potvrzení o vazbě obou rodičů na trh práce –  pro osoby, které jsou zaměstnané, evidované na ÚP popřípadě studující nebo absolvující rekvalifikaci formulář ke stažení zde (vytiskněte a vyplňte pouze tu stránku, která se vás týká), pro OSVČ je potřeba doložit Potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociálním pojištění za rok 2017. 
  3. Pokud ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt, pak je nutné potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově

Podrobnější informace o otevírací době, ceně atd. stejné jako u přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 (viz níže)

 

INFORMACE PRO ŠK.ROK 2019/2020

Přijímací řízení bude probíhat až po ukončení přijímacího řízení do tišnovských mateřských škol v době 3. 6. – 21. 6. 2019. Na základě souhlasu, který rodiče podepíší jako součást elektronické přihlášky do mateřských škol, budou statutární zástupkyni RC Studánka Mgr. Kateřině Hromčíkové předány kontakty na rodiče dětí, které se z kapacitních důvodů nedostaly do MŠ. Rodiče budou ze strany RC Studánka kontaktováni ohledně zájmu o docházku do Dětské skupiny Potůček. Pro přijetí/nepřijetí dítěte bude rozhodující věk dítěte (starší děti budou mít přednost)

Aby mohlo být dítě do dětské skupiny přijato, doloží rodiče následující dokumenty:

  1. Potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech mateřských škol v Tišnově, do kterých rodiče podali přihlášku (pokud svoji žádost do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nestáhli)
  2. vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (bude ke stažení na webu RC Studánka)
  3. potvrzení o zaměstnání, podnikání, studiu nebo evidenci na ÚP u obou rodičů dítěte (na formuláři, který bude také ke stažení na webu RC Studánka)
  4. potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově (pokud ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt)

Následně podepíšeme smlouvu mezi RC Studánka a rodiči o zajištění péče o jejich dítě v dětské skupině Potůček.

Za pobyt dítěte v Potůčku rodiče hradí „stravovací příspěvek“ ve výši 1 500 Kč měsíčně (tuto částku nebude možno vracet z důvodu nemoci dítěte a nebude ji možno z důvodu, že se jedná o příspěvek na zajištění stavy a nikoli o „školkovné“, odečítat z daně z příjmu).

Kromě celotýdenní docházky umožňujeme i docházku na 2 nebo 3 dny v týdnu. V tomto případě výše stravovacího příspěvku činí 1 200 Kč za měsíc.

Dětská skupina je provozována v souladu se zákonem 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. Potůček zahájil svoji činnost 3. 9. 2018 a sídlí na ulici Květnická č. 821 (v budově bývalé kliniky Logo a ještě dříve „staré“ Studánky). Provozovatelem a zřizovatelem dětské skupiny je Rodinné centrum Studánka, prostor poskytuje město Tišnov za symbolické nájemné. Provoz dětské skupiny je financován díky dotaci MAS Brána Vysočiny. 

Potůček je určen pro tišnovské děti mladší 4 let, které se nedostanou v řádném zápisu do mateřských školek, kapacita dětské skupiny je 23 míst. Po ukončení školního roku v dětské skupině přejdou děti do MŠ a dětská skupina přijme nových 23 dětí na nový školní rok.

Otevřeno je každý všední den včetně prázdnin 6:30 – 16:30. Celodenní strava je zajištěna dovozem obědů z MŠ U Humpolky, svačinky jsou připravovány v Potůčku. Děti mají k dispozici dvě z části propojené místnosti a oplocené  venkovní hřiště. O děti pečují tři kvalifikované pečovatelky (dle požadavků zákona o dětských skupinách a interních požadavků Rodinného centra Studánka), dále zde pracuje školnice (stará se o přípravu svačinek, výdej obědů a o úklid).

Při práci s dětmi Studánka vychází z principů, které uplatňuje v celé svojí činnosti – individuální přístup k dětem, bezpečné a laskavé prostředí. Pečovatelky pro děti zajistí pravidelný denní program vedoucí k jejich rozvoji a připravují pro děti věku přiměřené aktivity (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické). V Potůčku nabízíme dětem i montessori pomůcky a uplatňujeme prvky tohoto pedagogicko-výchovného směru.

Případné dotazy ráda zodpoví statutární zástupkyně a manažerka dětské skupiny Mgr. Kateřina Hromčíková (studanka.tisnov@gmail.com, 777 706 723)

Proč dětská skupina

Rodinné centrum Studánka nabízí od roku 2012 péči o nejmenší děti (převážně od dvou let). Vše začalo předškolkou Ptáčata, která byla součástí projektu ESF s názvem „Jsme si opravdu rovni a rovny?“(více o předškolce,  více o celém projektu) . Předškolka Ptáčata v letech 2012 – 2015 nabídla v každém školním roce místo pro 15 dětí ve věku 2 – 4 roky. Současně zahájila Studánka péči o děti ve třídě Jezírko, která funguje dodnes (podrobnosti zde). Jezírko je zřízeno na základě vázané živnosti péče o děti do 3 let věku. Nabízí každodenní, ale i občasnou péči o děti, děti jsou přijímány v průběhu celého roku až do naplnění kapacity. Cílem je individuální přístup k dětem a milé a laskavé prostředí. Tato péče je zcela hrazena rodiči (každodenní docházka 5 800 Kč/měsíc + strava). Vzhledem k tomu, že v Tišnově poptávka po místech v MŠ stále převyšuje nabídku a Jezírko už také musí zájemce odmítat, bylo Rodinné centrum Studánka díky svým zkušenostem a dobrému renomé osloveno městem Tišnovem ke spolupráci na řešení dané problematiky.

 

DOPORUČENÍ RC STUDÁNKA, JAK POSTUPOVAT, POKUD MÁTE OBAVU, ŽE SE KVŮLI NÍZKÉMU VĚKU VAŠE DÍTĚ DO PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ NEDOSTANE

  1. PŘIHLASTE SE DO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO TIŠNOVSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL (Pro přijetí do dětské skupiny Potůček je potřeba rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v Tišnově. Proto je potřeba projít nejprve přijímacím řízením do MŠ, a teprve pro nepřijaté děti je tu dětská skupina Potůček. Přijímací řízení do tišnovských MŠ probíhá elektronicky v průběhu měsíce dubna 2019, více informací zde)
  2. POKUD JSTE NEBYLI PŘIJATI DO MŠ A MÁTE ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ, MŮŽETE SE PŘIHLÁSIT DO DĚTSKÉ SKUPINY POTŮČEK (Jak již bylo popsáno výše, přijímací řízení bude probíhat v červnu 2019, potřebné je trvalé bydliště dítěte v Tišnově, a rozhodnutí o nepřijetí do tišnovské MŠ. Poté budou děti seřazeny podle data narození, starší mají přednost)
  1. ZÁROVEŇ PODEJTE CO NEJDŘÍVE PŘIHLÁŠKU DO JEZÍRKA (O přijetí do Jezírka rozhoduje pořadí přijetí přihlášek, není rozhodující věk, bydliště ani zaměstnanost rodičů. Zkrátka „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Přijímáme děti do naplnění kapacity a již se nám přihlášky na na šk.rok 2019/2020 vrší. Pokud se nakonec dostanete do MŠ nebo do Potůčku, můžete přihlášku stáhnout. Více o Jezírku, kontakt na koordinátorku Jezírka Blanku Mahelovou i přihlášku ke stažení naleznete zde).