DĚTSKÁ SKUPINA POTŮČEK

 

 

Kapacita pro školní rok 2018/2019 je již naplněna.

 

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Máte zájem o docházku ve školním roce 2019/2020? Pak si pečlivě pročtěte Podmínky a průběh přijímacího řízení do DS Potůček!

 

Den otevřených dveří v Dětské skupině Potůček

Pokud Vás zajímá, jak to v Potůčku vypadá, chcete se seznámit s pečovatelkami a zeptat se na vše, co vás zajímá, tak se k nám přijďte i s dětmi podívat. Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2019 v době 16:00 – 17:30 na Květnické 821, Tišnov. Těšíme se na Vás.

O Potůčku

Dětská skupina Potůček je provozována v souladu se zákonem 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. a je řádně registrována Monisterstvem práce a sociálních věci v registru dětských skupin.

Provozovatelem a zřizovatelem dětské skupiny je Rodinné centrum Studánka, které má zkušenosti s péčí o děti od 2 let již od roku 2012. Potůček zahájil svoji činnost 3. 9. 2018 a sídlí na ulici Květnická č. 821 (v budově bývalé kliniky Logo a ještě dříve „staré“ Studánky). Prostor zrekonstruovalo město Tišnov, poskytuje jej dětské skupině za symbolické nájemné a hradí též náklady na energie. Provoz (osobní náklady a vybavení) dětské skupiny je financován díky dotaci MAS Brána Vysočiny. Náklady na zajištění stravy jsou hrazeny rodiči.

Otevřeno je každý všední den včetně prázdnin 6:30 – 16:30Celodenní strava je zajištěna dovozem obědů z MŠ U Humpolky, svačinky jsou připravovány v Potůčku. Děti mají k dispozici dvě z části propojené místnosti a oplocené  venkovní hřiště. Pečují o ně tři kvalifikované pečovatelky, dále zde pracuje školnice (stará se o přípravu svačinek, výdej obědů a o úklid).

Při práci s dětmi vycházíme z principů, které uplatňujeme v celé svojí činnosti – individuální přístup k dětem, bezpečné a laskavé prostředí. Pečovatelky pro děti připravují aktivity přiměřené jejich věku (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické), které jsou tématicky propojeny týdenním a měsíčním výchovným plánem. V Potůčku nabízíme dětem i montessori pomůcky a uplatňujeme prvky tohoto pedagogicko-výchovného směru.

Za pobyt dítěte v Potůčku rodiče hradí „příspěvek na stravovací služby“ ve výši 1 500 Kč měsíčně (tato částka se při nepřítomnosti dítěte nevrací a nebude ji možno odečítat z daně z příjmu – jedná se o příspěvek na zajištění stavy a nikoli o „školkovné“).

Kromě celotýdenní docházky umožňujeme i docházku na 2 nebo 3 dny v týdnu. V tomto případě výše příspěvku činí měsíčně 1 200 Kč.

Případné dotazy ráda zodpoví manažerka dětské skupiny Mgr. Kateřina Hromčíková,  kontaktovat ji můžete na studanka.tisnov@gmail.com nebo na 777 706 723.

 Proč dětská skupina

Rodinné centrum Studánka nabízí od roku 2012 péči o nejmenší děti (převážně od dvou let). Vše začalo předškolkou Ptáčata, která byla součástí projektu ESF s názvem „Jsme si opravdu rovni a rovny?“(více o celém projektu) . Předškolka Ptáčata v letech 2012 – 2015 nabídla v každém školním roce místo pro 15 dětí ve věku 2 – 4 roky. Současně zahájila Studánka péči o děti ve třídě Jezírko, která funguje dodnes. Jezírko je zřízeno na základě vázané živnosti péče o děti do 3 let věku. Nabízí každodenní, ale i občasnou péči o děti, děti jsou přijímány v průběhu celého roku až do naplnění kapacity. Cílem je individuální přístup k dětem a milé a laskavé prostředí. Tato péče je zcela hrazena rodiči. Vzhledem k tomu, že v Tišnově poptávka po místech v MŠ stále převyšuje nabídku a Jezírko už také musí zájemce odmítat, bylo Rodinné centrum Studánka díky svým zkušenostem a dobrému renomé osloveno městem Tišnovem ke spolupráci na řešení dané problematiky.