Mgr. Martina Medková

Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.
Martina Medková

Pozice ve Studánce

lektorka Zpívánek

Co mám ve Studánce na starosti:

Od září 2018 jsem lektorkou Zpívánek a nově i starších Kulíšků

S čím se na mě návštěvníci Studánky mohou obracet:

Ráda poradím se vším, v rámci mých kompetencí.

Kvalifikace pro práci s dětmi – vzdělání/absolvované kurzy:

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu obor Speciální pedagogika (logopedie, specifické poruchy učení) a výchova ke zdraví. Absolvovala jsem i kurzy pro lektory cvičení s dětmi.

Zkušenosti s dětmi jsem získala…

Od roku 2013 pracuji na základní škole nejprve jako vychovatelka ve školní družině, asistent pedagoga. Později jako třídní učitelka na 1. stupni a metodik prevence sociálně patologických jevů. Vedla jsem i sportovní a pohybové kroužky na ZŠ. Kromě toho jsem matka dvouletého syna Matyáše.