Mgr. Lenka Kliková

"Svoboda a hranice, láska a respekt - to je to, co od nás děti potřebují." (Dharma Gaia)

Pozice ve Studánce

lektorka Zpívánek

Co mám ve Studánce na starosti:

vedení kroužku Zpívánky

S čím se na mě návštěvníci Studánky mohou obracet:

otázky ohledně Zpívánek, otázky ohledně všeobecného chodu Studánky

Kvalifikace pro práci s dětmi – vzdělání/absolvované kurzy:

  • vystudovala jsem učitelství pro střední školy (český jazyk a hudební výchova)
  • kurzy HV pořádané Českou Orffovou školou kurz týkající se výchovných stylů a přístupů k dětem i dospělým
  • Respektovat a být respektován (Taťána a Pavel Kopřivovi)
  • absolvovala jsem i kurzy pro lektory týkající se cvičení a hudebních aktivit s malými dětmi

Zkušenosti s dětmi jsem získala …

  • jako učitelka na gymnáziu a na ZŠ
  • jako lektorka kroužku Zpívánky ve Studánce
  • jako maminka čtyř dětí (1 – 10 roků)