Ivana Cimrmanová, DiS.

Ivana Cimrmanová

Pozice ve Studánce

pečovatelka DS Potůček

Co mám ve Studánce na starosti:

Pečovatelka v dětské skupině Potůček.

S čím se na mě návštěvníci Studánky mohou obracet:

S informacemi souvisejícími s dětskou skupinou Potůček.

Kvalifikace pro práci s dětmi – vzdělání/absolvované kurzy:

Vyšší odborná škola sociální práce, střední odborné učiliště, obor: umělecko – řemeslné zpracování keramiky, průběžné absolvování kurzů týkající se výchovy dětí a jejich aktivizace, akreditované kurzy MŠMT seberozvoje a sebepoznání.

Zkušenosti s dětmi jsem získala :

V rámci praxe na VOŠ, několikaletá účast na kulturně sportovních akcích pro děti v obci Šerkovice, vedení kroužků výtvarného zaměření ve středisku volného času (Dům dětí a mládeže), každým dnem v rámci nynějšího zaměstnání a novopečené tety 🙂