Zpívánky

Zpívánky ZpívánkyP1010231

Pro koho je kroužek určen?

pro rodiče a prarodiče s dětmi od 1 roku

Kdy kroužek probíhá?

každý čtvrtek 9:30 – 10:15

Na kroužek je potřeba nahlásit se předem v rezervačním systému, který najdete na našich webových stránkách v sekci Rezervace. Odkaz zde

Kdo kroužek vede?

 Mgr. Mirka Vyplašilová, Mgr. Zuzana Kurdiovská, Mgr. Martina Medková

Zpívánky jsou pro děti s rodiči, kteří mají zájem o písničky, hudbu a tanečky a je možné tyto sklony při pravidelném docházení do kroužku na dětech vypozorovat a rozvíjet. Rodiče jsou při hodinách aktivní a jsou pro děti vzorem. Když dítě vidí, že je pro jeho rodiče samozřejmé zpívat, hrát na rytmické nástroje a tancovat, je pro něj přirozené, ho v tom napodobovat. Je opravdu radost, když po půl roce pravidelného docházení do kroužku jsou děti pozorné, vědí, co bude následovat, spolupracují, pomáhají chystat pomůcky, těší se na pohádku nebo na svůj oblíbený taneček. Aniž by to tušily, připravují se tak na režim a řízené aktivity v mateřské škole.

noty2noty2noty2noty2noty2

Rozpis témat a lektorek na rok 2019 zde

organizace, placení, pravidla – více viz pravidla kroužků

 

Úvodní písnička o bubínku:

písnička Bubínek