Kulíšci mladší – struktura hodiny

POZDRAV (1 minuta)
Snažíme se vždy o stejný začátek hodiny, aby děti měly jasný signál, kdy začínáme.
Aktivita v kruhu, děti stojí vedle rodiče. Pokud se menší děti necítí, vezmeme je do náručí.

Dobrý den, dobrý den.      …ruce v bok, ukláníme se na strany
Dneska máme krásný den.      …rukama ze vzpažení do rozpažení
Ručičkama zatleskáme,      …rukama zatleskáme
nožičkama zadupáme.      …nohama zadupáme
Dobrý den, dobrý den.      …ruce v bok, ukláníme se
Dneska zlobit nebudem.      …otáčíme dlaněmi

ROZEHŘÍVACÍ ČÁST (5 – 7 minut)
Zaměřená především na rozpohybování celého těla, koordinaci a hrubou motoriku.

PRŮPRAVNÁ ČÁST (10 minut)
Zaměřená především na jemnou motoriku, řeč, spolupráci dítěte s rodičem.
Většinou klidnější aktivity, které probíhají na zemi. Často opakujeme stejné říkanky, které dětem dají pocit jistoty. Aktivity často provádíme za pomocí obrazového materiálu, kdy si děti lépe fixují řeč a pohyb (spolu s obrázky).

POHYBOVÉ AKTIVITY S NÁČINÍM (10 – 15 minut)
Zaměřená hlavně na rovnováhu, koordinaci dětí a rozvoj řeči.
Aktivity střídáme dle počtu dětí, např. létající talíře, gymnastické balony, padák.

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA (10 – 15 minut)
Volná část hodiny, kdy dětem umožníme výběr aktivity dle vlastního přání – překážková dráha z molitanové stavebnice, bazén a s kuličkami, skluzavka, trampolína, tunel, balanční prvky, nakloněná rovina, pohyb po žebřinách a další aktivity, které nabízí naše tělocvična.

ROZLOUČENÍ (1 minuta)
Dobrý den, dobrý den.      …ruce v bok, ukláníme se
To byl ale krásný den.      …rukama ze vzpažení do rozpažení
Dobrý den, dobrý den.      …ruce v bok, ukláníme se
Sejdeme se za týden.      …zamáváme na sebe