Kulíšci mladší – aktivity

Vrabec

Posadíme si děťátko naproti sobě, povídáme si o tom, jak vypadá ptáček, že má místo pusinky zobáček. Ukážeme jak takový „zobáček“ vytvoříme z palce a ukazováčku (trénink pinzetového úchopu – průprava na psaní).

Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp.                 …„zobáčky„ otevíráme a zavíráme (obě ruce!)
Poprali se na keříčku, vytrhli si po peříčku.               lehce štípeme dítě do tělíčka
Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp.               palcem a ukazováčkem otevíráme a zavíráme „zobáčky“

Poprvé mohou štípat rodiče děti, podruhé necháme štípat děti rodiče. Vysvětlíme, že vrabci mají malé zobáčky a tak štípou jemně, nesmí to bolet – je to jen hra!

 

Dešťové kapičky

Zaměřeno na rozvoj sluchového vnímání. Ze začátku bubnujeme potichu (jako malé kapičky), postupně stupňujeme až do hlasitého bouchání. Zároveň zesilujeme hlas při říkání básničky. Poté posloucháme ticho.

Dešťové kapičky,
dostaly nožičky.
Běhaly po plechu,
dělaly neplechu.

 

Auto

Létající talíř = volant auta. Sedíme s dítětem na klíně a řídíme auto, nahýbáme se do zatáček.

Tů, tů, tů, auto už je tu.
Pojeď mámo, pojeď s námi,
auto už je za horami.
Tů, tů, tů, auto už je tu.
Abys měla radost v líčku,
svezu tě až ke sluníčku.
Tů, tů, tů, auto už je tu.

Na konci básničky předvedeme havárii auta – rodič vyklopí dítě z klína. Talíř se odkutálí od dítka. Zkoušíme kutálet talířem, jako by to bylo kolo auta

 

Žába skáče po blátě

Motivujeme děti pokrčovat kolínka, naznačit poskoky, poskakovat s dětmi za ruku, ale nevytahovat za ruce! Variantně lze vzít dítě za hrudníček a vynášet dítě do vzduchu, jako kdyby skákalo.

Žába skáče po blátě,
koupíme jí na gatě.
Na jaký, na jaký,
na zelený strakatý.

 

Kolo kolo mlýnský

Kolo kolo mlýnský, za čtyři rýnský,                chodíme dokola buď rodič – dítě spolu nebo všichni v kruhu
kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo,
udělalo bác.               předvedeme spadnutí na zem, posadíme se

Vezmeme si hoblík, pilku, zahrajem si ještě chvilku.               zkřížíme ruce a předvádíme řezání
Až to kolo spravíme,                pěstičkami ťukáme o sebe
tak se zatočíme.                vyskočíme a zatočíme se dokola

 

Beran

Posadíme si dítě na kolena čelem k sobě

Máme doma berana                pohupujeme dítětem na kolenou v rytmu básničky
a ten trká rohama.                naznačíme ukazováčky na rukou rohy
Berany, berany duc.               zakroutíme hlavou a jemně ducneme hlavami o sebe
Berany, berany duc.

Vysvětlíme dětem, že je to hra a že je třeba ťukat hlavou opatrně, aby to nebolelo