ADHD

Kurz efektivního rodičovství pro rodiče dětí s ADHD

Efektivní rodičovství je založeno na principech spolupráce a posilování vztahu mezi rodičem a dítětem. Klade důraz na spolupráci, vzájemný respekt a budování sebedůvěry a samostatnosti dítěte. Nabízí praktický přístup jak lépe rozumět samy sobě, svým dětem a být spokojenějším rodičem.

V šesti setkáních se budeme věnovat těmto tématům:

 1. Rodičovství jako cesta – jaký jsem rodič, co chci svým dětem předat?
 2. Výchovné styly aneb co si neseme z původní rodiny a jak nás to ovlivňuje?
 3. Proč děti zlobí? A zlobí vůbec? Co se za jednotlivými projevy skrývá?
 4. Jak řešit konflikty s dětmi a jak jim předcházet?
 5. Jak si vzájemně naslouchat a komunikovat spolu, abychom si rozuměli?
 6. Jak spolupracovat, jak si to s dětmi zařídit, aby nám spolu bylo dobře.

Kdy: aktuální kurz je uveden na úvodní straně v Akcích. Další informace získáte na tel. 777 706 723 nebo mailem na studanka.tisnov@gmail.com

Kde: v prostorách RC Studánka

 


 

DRÁČCI – ucelený program pro rodiče a jejich neklidné a hyperaktivní děti

Program se soustředí na pozitivní ovlivňování psychomotorického vývoje dítěte pomocí her a cvičení. Je určen rodičům s dětmi ve věku od 4 -7 let.

Je naplněn aktivitami na posílení:

 • psychomotorického vývoje dítěte
 • ovlivňování tělesného neklidu a nácvik relaxace
 • na rozvoj a podporu spolupráce ve vztahu mezi rodičem a dítětem
 • myšlení, vnímání dítěte
 • verbálních schopností, pozornosti a paměti
 • hrubé a jemné motoriky

Kdy: aktuální program je uveden na úvodní straně v Akcích. Další informace získáte na tel. 777 706 723 nebo mailem na studanka.tisnov@gmail.com

Kde: v tělocvičně RC Studánka, Riegrova 318, Tišnov

 


 

Přednášky pro rodiče neklidných a hyperaktivních dětí

V průběhu roku připravujeme pro rodiče neklidných a hyperaktivních dětí přednášky a semináře. Zveme k nám odborníky na problematiku ADHD . Nejbližší připravované akce  jsou uvedeny na úvodní straně v Akcích. Další informace získáte na tel. 777 706 723 nebo mailem na studanka.tisnov@gmail.com.