O organizaci

V dubnu roku 2004 založila skupina matek na rodičovské dovolené občanské sdružení Mateřské centrum Studánka. Od roku 2010 funguje Studánka jako rodinné centrum a od roku 2014 jsme spolkem. V průběhu let se podařilo vytvořit celodenní komplexní program péče o rodiče a jejich děti.

Naším posláním je maximální podpora rodiny a láskyplných, tolerantních vztahů v ní. V centru vytváříme svobodný, přátelský a tvořivý prostor pro setkávání rodin a pro společné aktivity rozvíjející talenty malých dětí a rodičů. Zároveň usilujeme o celospolečenskou změnu v chápání kvality života a postavení rodičů s dětmi směrem k otevřené a sociálně citlivé společnosti.

Jsme členy Sítě MC v ČR a držiteli titulu „Společnost přátelská rodině“. Město Tišnov je i díky našemu přispění držitelem celostátního ocenění „Obec přátelská rodině 2009“.

Naše aktivity lze rozdělit na:

  • pravidelné aktivity pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do 6 let
  • vzdělávací přednášky, besedy a kurzy
  • předporodní přípravu a cvičení v těhotenství
  • hernu pro rodiče s dětmi
  • předškolka Ptáčata – každodenní péče o děti zaměstnaných rodičů ve věku 2 – 4 roky financována z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR
  • Jezírko – péče o nahlášené děti v prostorách RC i mimo ně, vyzvedávání a doprovod dětí
  • akce pro tišnovskou veřejnost
  • další aktivity – spolupráce s různými neziskovými organizacemi, účast v komunitním plánování…

Více najdete v týdenním programu

Pokud se Vám v Rodinném centru Studánka líbí, jsme moc rádi a těšíme se na Vaši další návštěvu. Těšíme se na vaše podněty a nápady. Uvítáme také vaši finanční podporu.

 

Financování RC Studánka

Celý provoz, vybavení centra a programy Studánky jsou financovány z dotací, darů a dobrovolných příspěvků. Každý rok píšeme žádosti o finanční podporu adresované městu Tišnov, Jihomoravskému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí, nadacím, sponzorům a na další místa. Snažíme se zvyšovat podíl samofinancování z vlastních zdrojů (dobrovolné příspěvky, kurzovné, atd.)

Více najdete zde děkujeme.

 

Výroční zpráva RC Studánka 2016