Kapacita Potůčku i Jezírka je již naplněna

Pro školní rok 2018/2019 již nemůžeme v Potůčku ani v Jezírku přijmout nové děti, kapacita obou zařízení péče o děti byla již naplněna. Do Jezírka je možno se přihlašovat na školní rok 2019/2020 již nyní, přijímací řízení do Potůčku bude v červnu 2019.