Dráčci – program pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi – začínáme PO 18. 9. 2017

Program se skládá z 10 lekcí, které se konají  každé pondělí od 16 – 17:30 v prostorách tělocvičny RC
Studánka, Tišnov. První hodina proběhne v pondělí 18.9.2017. Součástí programu jsou hry a cvičení pro rodiče s dětmi ve věku od 4 -7 let.

Aktivity jsou zaměřeny na posílení:
– psychomotorického vývoje dítěte
– ovlivňování tělesného neklidu a nácvik relaxace
– na rozvoj a podporu spolupráce ve vztahu mezi rodičem a dítětem
– myšlení, vnímání dítěte
– verbálních schopností, pozornosti a paměti
– hrubé a jemné motoriky

Na program je potřeba se přihlásit na mail: studanka.tisnov@gmail.com .
Cena celého programu je 500,- kč. Program je potřeba uhradit do 22.9.2017 osobně v RC Studánka
nebo bankovním převodem na účet RC Studánka, č.ú. 230304608/0300.

Program vede Bc. Šárka Ondráčková – předškolní pedagog