Kvalifikační kurz Pečovatel/ka o děti 30.6.-1.8.2014

Rodinné centrum Studánka o.s. a Vesna, o.p.s.

pořádalo kvalifikační kurzy s akreditací MPSV

podle § 112 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

ve s p e c i a l i z a c i

Pracovník v sociálních službách – Pečovatel/ka o děti od 0 do do 15 let (včetně handicapovaných).

Kurz byl určen především pro vyškolení pečovatelek pro RC Studánka.

Kurzem bylo vyškoleno 24 osob (ohroženy nezaměstnaností, na ÚP, na či po MD/RD)

Termín kurzu: 30.6.2014 – 1.8.2014

Podmínky: věk od 18 let; dobrý zdravotní stav; morální bezúhonnost

Cena kurzu: Kurz je hrazen z dotace Evropského sociálního fondu v ČR a je bezplatný.

Hlídání dětí je zajištěno zdarma, počet dětí a jejich věk nahlaste prosím již v přihlášce.

Organizace výuky: Kurz má celkem 160 hodin – 120 vyučovacích hodin teorie a 40 hodin praxe. Vyučuje se od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hod. v RC Studánka,Riegrova 318, Tišnov, 666 01.

Úspěšní absolventi obdrží certifikáty s platností v ČR.

Uplatnění absolventů kurzů: firemní a soukromé školky, organizace nabízející domácí hlídání a péči o děti, samostatně na živnostenský list; kurz je též vhodný jako příprava k národní kvalifikační zkoušce Chůva

Kontaktní osoba pro přihlášky (uzávěrka 30.4.2014): PhDr. Libuše Beranová, tel. 777 706 722, email: liba.beranova@tiscali.cz

Plakát

Přihláška

Rozvrh

Fotografie

ESF