Kvalifikační kurz sociální pracovník 16.7.-13.8.2012

RC Studánka o.s. a ŽVS Vesna, o.s.
pořádají

KVALIFIKAČNÍ KURZ S AKREDITACÍ MPSV

podle § 112 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
ve s p e c i a l i z a c i

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PEČOVATEL/KA O DĚTI

od 0 do do 15 let (včetně handicapovaných)

!!!KURZEM BYLO VYŠKOLENO 18 OSOB!!!

Termín kurzu: 16. 7. 2012 – 13.8. 2012
Kurz je určen především pro vyškolení zájemců o pracovní pozice pečovatelek
předškolky RC Studánka.
V případě nenaplnění kapacity bude nabídnut dalším zájemcům.
Podmínky: věk od 18 let; dobrý zdravotní stav; morální bezúhonnost
Cena kurzu: Kurz je hrazen z dotace Evropského sociálního fondu v ČR
a je bezplatný.

Hlídání dětí je zajištěno, počet dětí nahlaste prosím již v přihlášce.

Uzávěrka přihlášek: 10.6.2012

Podrobné informace o kurzu

Přihláška na kurz

Rozvrh kurzu (změna vyhrazena)