Seminář Flexibilní pracovní režimy 12.11.2013

SEMINÁŘ FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ REŽIMY/PRÁVNÍ HLEDISKO

Kdy: úterý 12.11.2013 od 10.00 do 13.00

Kde: Rodinné centrum Studánka o.s. (Riegrova 318, Tišnov, 666 01)

Pro koho: zaměstnavatele a zaměstnance/kyně, matky na MD, rodiče na RD

Lektorka: advokátka Mgr. Klára Gottwaldová, která právní služby poskytuje ve všech hlavních právních oblastech. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky z praxe. Přednáškové činnosti se věnuje v rámci otevřených seminářů pro veřejnost i v rámci zakázkových seminářů vytvořených zákazníkům přímo na míru. Od r. 2013 externě spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA, o.p.s.

Flexibilní pracovní režimy představují základní nástroj pro slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců/kyň, přičemž je v semináři kladen důraz na právní aspekty této problematiky včetně práva osob pečujících o děti žádat o úpravu pracovní doby. Účastníci/ce semináře jsou seznámeni se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Bude jim vysvětlen rozdíl v právech plynoucích z pracovního poměru uzavřeného na základě pracovní smlouvy a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Součástí semináře bude i problematika zaměstnávání rodičů malých dětí (mateřská a rodičovská dovolená; souběh zaměstnání a MD/RD; návrat do zaměstnání po MD/RD; pracovní podmínky zaměstnaných rodičů pečujících o dítě; skončení pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní a s rodiči malých dětí).

Občerstvení zajištěno. Při semináři bude zajištěno hlídání dětí. Počet a věk hlídaných dětí i potvrzení své účasti nahlaste do 8.11.2013 na email:

Plakát

Seminář je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.